flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Japan tells millions to save electricity as record heat wave strains power supply

Save News
2022-07-03 07:31:00
Translation suggestions
Japan tells millions to save electricity as record heat wave strains power supply
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

Nhi Hoàng
0 0
2022-07-03
Viên Thục Đào
0 0
2022-07-03
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
use
sử dụng
audio
air
không khí
audio
afternoon
buổi chiều
audio
nation
Quốc gia
audio
request
lời yêu cầu
audio
electricity
điện
audio
use
sử dụng
audio
air
không khí
audio
afternoon
buổi chiều
audio
nation
Quốc gia
audio
request
lời yêu cầu
audio
electricity
điện
audio
march
bước đều
audio
demand
yêu cầu
audio
also
Mà còn
audio
level
mức độ
audio
history
lịch sử
audio
government
chính phủ
audio
simple
đơn giản
audio
hot
nóng
audio
weather
thời tiết
audio
week
tuần
audio
become
trở nên
audio
there
ở đó
audio
increase
tăng
audio
people
mọi người
audio
inside
bên trong
audio
say
nói
audio
change
thay đổi
audio
more
hơn
audio
bad
xấu
audio
happen
xảy ra
audio
just
chỉ
audio
many
nhiều
audio
around
xung quanh
audio
world
thế giới
audio
save
cứu
audio
million
triệu
audio
less
ít hơn
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
country
đất nước
audio
power
quyền lực
audio
as
BẰNG
audio
despite
cho dù
audio
supply
cung cấp
audio
since
từ
audio
country
đất nước
audio
power
quyền lực
audio
as
BẰNG
audio
despite
cho dù
audio
supply
cung cấp
audio
since
từ
audio
several
một số
audio
recent
gần đây
audio
temperature
nhiệt độ
audio
remain
duy trì
audio
likely
rất có thể
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
even
thậm chí
audio
administration
sự quản lý
audio
turn
xoay
audio
record
ghi
audio
even
thậm chí
audio
administration
sự quản lý
audio
turn
xoay
audio
record
ghi
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
pass
vượt qua
audio
off
tắt
audio
heat
nhiệt
audio
last
cuối cùng
audio
serious
nghiêm trọng
audio
rest
nghỉ ngơi
audio
pass
vượt qua
audio
off
tắt
audio
heat
nhiệt
audio
last
cuối cùng
audio
serious
nghiêm trọng
audio
rest
nghỉ ngơi
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
stay
ở lại
audio
earthquake
động đất
audio
ration
khẩu phần ăn
audio
amid
ở giữa
audio
nuclear
hạt nhân
audio
capital
thủ đô
audio
stay
ở lại
audio
earthquake
động đất
audio
ration
khẩu phần ăn
audio
amid
ở giữa
audio
nuclear
hạt nhân
audio
capital
thủ đô
audio
halt
tạm dừng lại
View less

Other articles