flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Ukrainians: ‘We Cannot Pause Our Lives'

Save News
2022-07-02 22:30:16
Translation suggestions
Ukrainians: ‘We Cannot Pause Our Lives'
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Nhat Anh
0 0
2022-07-03
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
outside
ngoài
audio
small
bé nhỏ
audio
school
trường học
audio
building
xây dựng
audio
early
sớm
audio
hold
giữ
audio
outside
ngoài
audio
small
bé nhỏ
audio
school
trường học
audio
building
xây dựng
audio
early
sớm
audio
hold
giữ
audio
again
lại
audio
anytime
Bất cứ lúc nào
audio
soon
sớm
audio
just
chỉ
audio
many
nhiều
audio
during
trong lúc
audio
other
khác
audio
area
khu vực
audio
few
một vài
audio
ago
trước kia
audio
people
mọi người
audio
sound
âm thanh
audio
air
không khí
audio
help
giúp đỡ
audio
because
bởi vì
audio
there
ở đó
audio
much
nhiều
audio
before
trước
audio
winter
mùa đông
audio
front
đằng trước
audio
volunteer
tình nguyện viên
audio
organization
tổ chức
audio
men
đàn ông
audio
return
trở lại
audio
most
hầu hết
audio
month
tháng
audio
human
nhân loại
audio
protect
bảo vệ
audio
only
chỉ một
audio
end
kết thúc
audio
march
bước đều
audio
group
nhóm
audio
repair
Sửa chữa
audio
include
bao gồm
audio
percent
phần trăm
audio
construction
sự thi công
audio
action
hoạt động
audio
spend
tiêu
audio
family
gia đình
audio
trip
chuyến đi
audio
year
năm
audio
see
nhìn thấy
audio
each
mỗi
audio
summer
mùa hè
audio
first
Đầu tiên
audio
together
cùng nhau
audio
young
trẻ
audio
different
khác biệt
audio
fire
ngọn lửa
audio
department
phòng
audio
long
dài
audio
game
trò chơi
audio
sit
ngồi
audio
home
trang chủ
audio
wait
Chờ đợi
audio
difficult
khó
audio
room
phòng
audio
someone
người nào đó
audio
person
người
audio
art
nghệ thuật
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
tourist
du lịch
audio
over
qua
audio
among
giữa
audio
apartment
căn hộ
audio
as
BẰNG
audio
possible
khả thi
audio
tourist
du lịch
audio
over
qua
audio
among
giữa
audio
apartment
căn hộ
audio
as
BẰNG
audio
possible
khả thi
audio
yet
chưa
audio
prefer
thích hơn
audio
talk
nói chuyện
audio
place
địa điểm
audio
against
chống lại
audio
rarely
hiếm khi
audio
fresh
tươi
audio
experience
kinh nghiệm
audio
instead
thay vì
audio
since
từ
audio
several
một số
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
process
quá trình
audio
lack
thiếu
audio
town
thị trấn
audio
restore
khôi phục
audio
process
quá trình
audio
lack
thiếu
audio
town
thị trấn
audio
restore
khôi phục
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
set
đặt
audio
base
căn cứ
audio
coordinator
điều phối viên
audio
cover
che phủ
audio
athlete
vận động viên
audio
physical
thuộc vật chất
audio
set
đặt
audio
base
căn cứ
audio
coordinator
điều phối viên
audio
cover
che phủ
audio
athlete
vận động viên
audio
physical
thuộc vật chất
audio
strength
sức mạnh
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
manner
cách
audio
remains
còn lại
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
attack
tấn công
audio
shield
cái khiên
audio
unlikely
không thể
audio
manner
cách
audio
remains
còn lại
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
attack
tấn công
audio
shield
cái khiên
audio
unlikely
không thể
audio
blame
đổ tội
audio
movement
sự chuyển động
audio
capital
thủ đô
audio
basement
tầng hầm
audio
underground
bí mật
audio
captive
bị cầm tù
View less

Other articles