flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

With World Facing a Wheat Shortage, Argentina Farmers Struggle

Save News
2022-07-01 22:30:14
Translation suggestions
With World Facing a Wheat Shortage, Argentina Farmers Struggle
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

chi
0 0
2022-07-02
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
world
thế giới
audio
dry
khô
audio
weather
thời tiết
audio
less
ít hơn
audio
might
có thể
audio
more
hơn
audio
world
thế giới
audio
dry
khô
audio
weather
thời tiết
audio
less
ít hơn
audio
might
có thể
audio
more
hơn
audio
because
bởi vì
audio
nation
Quốc gia
audio
number
con số
audio
important
quan trọng
audio
top
đứng đầu
audio
season
mùa
audio
rain
cơn mưa
audio
arrive
đến
audio
soon
sớm
audio
while
trong khi
audio
there
ở đó
audio
enough
đủ
audio
water
Nước
audio
much
nhiều
audio
sure
Chắc chắn
audio
million
triệu
audio
country
quốc gia
audio
lost
mất
audio
now
Hiện nay
audio
both
cả hai
audio
main
chủ yếu
audio
cut
cắt
audio
improve
cải thiện
audio
next
Kế tiếp
audio
today
Hôm nay
audio
wrong
sai
audio
percent
phần trăm
audio
many
nhiều
audio
also
Mà còn
audio
than
hơn
audio
year
năm
audio
ago
trước kia
audio
away
xa
audio
government
chính phủ
audio
news
Tin tức
audio
service
dịch vụ
audio
support
ủng hộ
audio
step
bước chân
audio
limit
giới hạn
audio
later
sau đó
audio
however
Tuy nhiên
audio
here
đây
audio
bed
giường
audio
sunday
chủ nhật
audio
monday
Thứ hai
audio
know
biết
audio
find
tìm thấy
audio
policy
chính sách
audio
every
mọi
audio
day
ngày
audio
difficult
khó
audio
hard
cứng
audio
understand
hiểu
audio
explain
giải thích
audio
care
quan tâm
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
put
đặt
audio
over
qua
audio
plant
thực vật
audio
instead
thay vì
audio
even
thậm chí
audio
among
giữa
audio
put
đặt
audio
over
qua
audio
plant
thực vật
audio
instead
thay vì
audio
even
thậm chí
audio
among
giữa
audio
replace
thay thế
audio
head
cái đầu
audio
exchange
trao đổi
audio
estimate
ước lượng
audio
double
gấp đôi
audio
control
điều khiển
audio
affect
ảnh hưởng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
raise
tăng
audio
south
phía nam
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
greatly
rất nhiều
audio
record
ghi
audio
loss
sự mất mát
audio
raise
tăng
audio
south
phía nam
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
greatly
rất nhiều
audio
record
ghi
audio
loss
sự mất mát
audio
per
mỗi
audio
oil
dầu
audio
earlier
sớm hơn
audio
deal
thỏa thuận
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
series
loạt
audio
shortage
thiếu
audio
production
sản xuất
audio
get
lấy
audio
then
sau đó
audio
major
lớn lao
audio
series
loạt
audio
shortage
thiếu
audio
production
sản xuất
audio
get
lấy
audio
then
sau đó
audio
major
lớn lao
audio
last
cuối cùng
audio
plan
kế hoạch
audio
lot
nhiều
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
science
khoa học
audio
fertilizer
phân bón
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
harvest
mùa gặt
audio
inflation
lạm phát
audio
doubtful
nghi ngờ
audio
science
khoa học
audio
fertilizer
phân bón
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
harvest
mùa gặt
audio
inflation
lạm phát
audio
doubtful
nghi ngờ
audio
export
xuất khẩu
audio
complicated
phức tap
audio
metric
Hệ mét
audio
worst
tồi tệ nhất
audio
soy
đậu nành
audio
currently
Hiện nay
audio
soil
đất
audio
crop
mùa vụ
audio
promising
đầy hứa hẹn
audio
congress
Hội nghị
View less

Other articles