flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Startling new science reveals the truth about chronic pain

Save News
2022-06-30 19:30:32
Translation suggestions
Startling new science reveals the truth about chronic pain
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

Oanh Dinh
1 0
2022-06-30
Viên Thục Đào
0 0
2022-07-04
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
also
Mà còn
audio
often
thường
audio
only
chỉ một
audio
problem
vấn đề
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
also
Mà còn
audio
often
thường
audio
only
chỉ một
audio
problem
vấn đề
audio
health
sức khỏe
audio
become
trở nên
audio
feel
cảm thấy
audio
bad
xấu
audio
where
Ở đâu
audio
before
trước
audio
life
mạng sống
audio
inside
bên trong
audio
there
ở đó
audio
way
đường
audio
make
làm
audio
away
xa
audio
people
mọi người
audio
good
Tốt
audio
other
khác
audio
change
thay đổi
audio
back
mặt sau
audio
new
mới
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
nothing
không có gì
audio
experience
kinh nghiệm
audio
as
BẰNG
audio
helpful
hữu ích
audio
similar
tương tự
audio
ever
bao giờ
audio
nothing
không có gì
audio
experience
kinh nghiệm
audio
as
BẰNG
audio
helpful
hữu ích
audio
similar
tương tự
audio
ever
bao giờ
audio
need
nhu cầu
audio
possible
khả thi
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
instead
thay vào đó
audio
instead
thay vào đó
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
medical
y tế
audio
physical
thuộc vật chất
audio
sensitive
nhạy cảm
audio
social
xã hội
audio
single
đơn
audio
treatment
sự đối đãi
audio
medical
y tế
audio
physical
thuộc vật chất
audio
sensitive
nhạy cảm
audio
social
xã hội
audio
single
đơn
audio
treatment
sự đối đãi
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
science
khoa học
audio
memory
ký ức
audio
sensation
cảm giác
audio
discomfort
khó chịu
audio
mortal
phàm nhân
audio
consideration
Sự xem xét
audio
science
khoa học
audio
memory
ký ức
audio
sensation
cảm giác
audio
discomfort
khó chịu
audio
mortal
phàm nhân
audio
consideration
Sự xem xét
audio
misery
khốn khổ
audio
literally
theo đúng nghĩa đen
audio
ailment
bệnh tật
audio
emotional
xúc động
audio
mental
tâm thần
audio
sense
giác quan
audio
chronic
mãn tính
View less

Other articles