flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

At Least 50 Migrants Died in Abandoned Truck in Texas

Save News
2022-06-28 22:30:27
Translation suggestions
At Least 50 Migrants Died in Abandoned Truck in Texas
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Khang Lê Bá
0 0
2022-06-29
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
truck
xe tải
audio
human
nhân loại
audio
monday
Thứ hai
audio
night
đêm
audio
after
sau đó
audio
inside
bên trong
audio
truck
xe tải
audio
human
nhân loại
audio
monday
Thứ hai
audio
night
đêm
audio
after
sau đó
audio
inside
bên trong
audio
road
đường
audio
outside
ngoài
audio
city
thành phố
audio
worker
công nhân
audio
help
giúp đỡ
audio
back
mặt sau
audio
find
tìm thấy
audio
people
mọi người
audio
children
những đứa trẻ
audio
later
sau đó
audio
problem
vấn đề
audio
summer
mùa hè
audio
much
nhiều
audio
fire
ngọn lửa
audio
system
hệ thống
audio
without
không có
audio
water
Nước
audio
into
vào trong
audio
better
tốt hơn
audio
life
mạng sống
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
job
công việc
audio
president
chủ tịch
audio
tuesday
Thứ ba
audio
down
xuống
audio
like
giống
audio
million
triệu
audio
under
dưới
audio
march
bước đều
audio
number
con số
audio
year
năm
audio
most
hầu hết
audio
difficult
khó
audio
come
đến
audio
very
rất
audio
think
nghĩ
audio
bad
xấu
audio
event
sự kiện
audio
often
thường
audio
someone
người nào đó
audio
sell
bán
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
way
cách
audio
least
ít nhất
audio
mayor
thị trưởng
audio
as
BẰNG
audio
temperature
nhiệt độ
audio
related
có liên quan
audio
way
cách
audio
least
ít nhất
audio
mayor
thị trưởng
audio
as
BẰNG
audio
temperature
nhiệt độ
audio
related
có liên quan
audio
likely
rất có thể
audio
recent
gần đây
audio
store
cửa hàng
audio
found
thành lập
audio
study
học
audio
council
hội đồng
audio
effect
tác dụng
audio
since
từ
audio
seek
tìm kiếm
audio
double
gấp đôi
audio
previous
trước
audio
control
điều khiển
audio
route
tuyến đường
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
place
nơi
audio
south
phía nam
audio
chief
người đứng đầu
audio
administration
sự quản lý
audio
rule
luật lệ
audio
chance
cơ hội
audio
place
nơi
audio
south
phía nam
audio
chief
người đứng đầu
audio
administration
sự quản lý
audio
rule
luật lệ
audio
chance
cơ hội
audio
leave
rời khỏi
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
else
khác
audio
heat
nhiệt
audio
serious
nghiêm trọng
audio
reach
với tới
audio
statement
tuyên bố
audio
dangerous
nguy hiểm
audio
else
khác
audio
heat
nhiệt
audio
serious
nghiêm trọng
audio
reach
với tới
audio
statement
tuyên bố
audio
dangerous
nguy hiểm
audio
attempt
nỗ lực
audio
state
tình trạng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
get
được
audio
incident
sự cố
audio
tragedy
bi kịch
audio
extreme
vô cùng
audio
border
ranh giới
audio
immigration
nhập cư
audio
get
được
audio
incident
sự cố
audio
tragedy
bi kịch
audio
extreme
vô cùng
audio
border
ranh giới
audio
immigration
nhập cư
audio
custody
sự coi giư
audio
crack
nứt
audio
jail
nhà giam
audio
crossing
băng qua
audio
customs
phong tục
View less

Other articles