flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

TikTok moves US users' data to Oracle servers to address security concerns

Save News
2022-06-28 19:30:28
Translation suggestions
TikTok moves US users' data to Oracle servers to address security concerns
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Thùy Dương Phan
1 0
2022-06-28
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
voice
tiếng nói
audio
under
dưới
audio
government
chính phủ
audio
time
thời gian
audio
because
bởi vì
audio
far
xa
audio
voice
tiếng nói
audio
under
dưới
audio
government
chính phủ
audio
time
thời gian
audio
because
bởi vì
audio
far
xa
audio
also
Mà còn
audio
into
vào trong
audio
new
mới
audio
business
việc kinh doanh
audio
friday
Thứ sáu
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
decision
quyết định
audio
strategy
chiến lược
audio
handle
xử lý
audio
data
dữ liệu
audio
evaluate
đánh giá
audio
management
sự quản lý
audio
decision
quyết định
audio
strategy
chiến lược
audio
handle
xử lý
audio
data
dữ liệu
audio
evaluate
đánh giá
audio
management
sự quản lý
audio
over
qua
audio
even
thậm chí
audio
as
BẰNG
audio
remove
di dời
audio
effort
cố gắng
audio
mostly
hầu hết
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
security
an ninh
audio
corporation
tập đoàn
audio
administration
sự quản lý
audio
security
an ninh
audio
corporation
tập đoàn
audio
administration
sự quản lý
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
risk
rủi ro
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
plan
kế hoạch
audio
legal
hợp pháp
audio
get
lấy
audio
risk
rủi ro
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
plan
kế hoạch
audio
legal
hợp pháp
audio
get
lấy
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
address
địa chỉ
audio
platform
nền tảng
audio
split
tách ra
audio
ownership
quyền sở hữu
audio
address
địa chỉ
audio
platform
nền tảng
audio
split
tách ra
audio
ownership
quyền sở hữu
View less

Other articles