flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Beyoncé dropping new song 'Break My Soul' at midnight

Save News
2022-06-27 07:30:51
Translation suggestions
Beyoncé dropping new song 'Break My Soul' at midnight
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hồng Nguyễn
1 0
2022-06-27
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
news
Tin tức
audio
serve
phục vụ
audio
next
Kế tiếp
audio
july
tháng bảy
audio
black
đen
audio
final
cuối cùng
audio
news
Tin tức
audio
serve
phục vụ
audio
next
Kế tiếp
audio
july
tháng bảy
audio
black
đen
audio
final
cuối cùng
audio
year
năm
audio
same
như nhau
audio
most
hầu hết
audio
new
mới
audio
week
tuần
audio
now
Hiện nay
audio
give
đưa cho
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
early
sớm
audio
as
BẰNG
audio
release
giải phóng
audio
honor
tôn kính
audio
early
sớm
audio
as
BẰNG
audio
release
giải phóng
audio
honor
tôn kính
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
recent
gần đây
audio
break
phá vỡ
audio
section
phần
audio
publication
sự xuất bản
audio
recent
gần đây
audio
break
phá vỡ
audio
section
phần
audio
publication
sự xuất bản
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
set
đặt
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
single
đơn
audio
last
cuối cùng
audio
set
đặt
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
single
đơn
audio
last
cuối cùng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
preview
xem trước
audio
visual
thị giác
audio
parade
cuộc diễu hành
audio
album
album
audio
renaissance
sự phục hưng
audio
preview
xem trước
audio
visual
thị giác
audio
parade
cuộc diễu hành
audio
album
album
audio
renaissance
sự phục hưng
View less

Other articles