flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

5 Planets Align in the Sky in Rare Formation

Save News
2022-06-26 22:30:14
Translation suggestions
5 Planets Align in the Sky in Rare Formation
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hồng Nguyễn
0 0
2022-06-27
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
system
hệ thống
audio
see
nhìn thấy
audio
say
nói
audio
june
tháng sáu
audio
close
đóng
audio
each
mỗi
audio
system
hệ thống
audio
see
nhìn thấy
audio
say
nói
audio
june
tháng sáu
audio
close
đóng
audio
each
mỗi
audio
other
khác
audio
together
cùng nhau
audio
time
thời gian
audio
december
tháng 12
audio
best
tốt nhất
audio
watch
đồng hồ
audio
before
trước
audio
sun
mặt trời
audio
low
thấp
audio
event
sự kiện
audio
map
bản đồ
audio
magazine
tạp chí
audio
order
đặt hàng
audio
people
mọi người
audio
look
Nhìn
audio
while
trong khi
audio
without
không có
audio
special
đặc biệt
audio
equipment
thiết bị
audio
weather
thời tiết
audio
also
Mà còn
audio
note
ghi chú
audio
still
vẫn
audio
between
giữa
audio
just
chỉ
audio
make
làm
audio
sure
Chắc chắn
audio
most
hầu hết
audio
difficult
khó
audio
because
bởi vì
audio
easy
dễ
audio
use
sử dụng
audio
more
hơn
audio
space
không gian
audio
early
sớm
audio
first
Đầu tiên
audio
late
muộn
audio
during
trong lúc
audio
only
chỉ một
audio
small
bé nhỏ
audio
come
đến
audio
end
kết thúc
audio
next
Kế tiếp
audio
march
bước đều
audio
good
Tốt
audio
star
ngôi sao
audio
include
bao gồm
audio
many
nhiều
audio
necessary
cần thiết
audio
find
tìm thấy
audio
high
cao
audio
after
sau đó
audio
group
nhóm
audio
name
tên
audio
story
câu chuyện
audio
behind
phía sau
audio
around
xung quanh
audio
billion
tỷ
audio
old
audio
where
Ở đâu
audio
sea
biển
audio
able
có thể
audio
things
đồ đạc
audio
far
xa
audio
away
xa
audio
eye
mắt
audio
help
giúp đỡ
audio
add
thêm vào
audio
person
người
audio
produce
sản xuất
audio
sometimes
Thỉnh thoảng
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
like
thích
audio
remain
duy trì
audio
across
sang
audio
appear
xuất hiện
audio
as
BẰNG
audio
helpful
hữu ích
audio
like
thích
audio
remain
duy trì
audio
across
sang
audio
appear
xuất hiện
audio
as
BẰNG
audio
helpful
hữu ích
audio
affect
ảnh hưởng
audio
suggest
gợi ý
audio
experience
kinh nghiệm
audio
take
lấy
audio
even
thậm chí
audio
several
một số
audio
agency
hãng
audio
quarter
một phần tư
audio
period
Giai đoạn
audio
predict
dự đoán
audio
land
đất
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
independent
độc lập
audio
own
sở hữu
audio
through
bởi vì
audio
common
chung
audio
society
xã hội
audio
such
như là
audio
independent
độc lập
audio
own
sở hữu
audio
through
bởi vì
audio
common
chung
audio
society
xã hội
audio
such
như là
audio
shortly
trong thời gian ngắn
audio
east
phía đông
audio
south
phía nam
audio
point
điểm
audio
should
nên
audio
toward
theo hướng
audio
those
những thứ kia
audio
view
xem
audio
set
bộ
audio
chance
cơ hội
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
light
ánh sáng
audio
major
lớn lao
audio
solar
mặt trời
audio
rest
nghỉ ngơi
audio
statement
tuyên bố
audio
last
cuối cùng
audio
light
ánh sáng
audio
major
lớn lao
audio
solar
mặt trời
audio
rest
nghỉ ngơi
audio
statement
tuyên bố
audio
last
cuối cùng
audio
right
Phải
audio
line
đường kẻ
audio
serious
nghiêm trọng
audio
given
được cho
audio
glass
thủy tinh
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
heat
nhiệt
audio
telescope
kính thiên văn
audio
universe
vũ trụ
audio
parade
cuộc diễu hành
audio
orbit
quỹ đạo
audio
couple
cặp đôi
audio
heat
nhiệt
audio
telescope
kính thiên văn
audio
universe
vũ trụ
audio
parade
cuộc diễu hành
audio
orbit
quỹ đạo
audio
couple
cặp đôi
audio
naked
khỏa thân
audio
adorn
tô điểm
audio
rare
hiếm
audio
formation
sự hình thành
audio
astronomical
thiên văn học
audio
planet
hành tinh
audio
horizon
chân trời
audio
hemisphere
bán cầu
audio
visible
dễ thấy
audio
alarm
báo thức
audio
wake
thức dậy
audio
observe
quan sát
audio
currently
Hiện nay
audio
cluster
cụm
audio
pair
đôi
audio
decorative
trang trí
audio
round
tròn
audio
glow
ánh sáng
View less

Other articles