flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

5 signs the housing market is starting to slow down

Save News
2022-06-25 07:30:48
Translation suggestions
5 signs the housing market is starting to slow down
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Ngô Cẩm Chi
0 0
2022-06-25
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
year
năm
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
many
nhiều
audio
home
trang chủ
audio
come
đến
audio
year
năm
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
many
nhiều
audio
home
trang chủ
audio
come
đến
audio
june
tháng sáu
audio
cut
cắt
audio
become
trở nên
audio
price
giá
audio
percent
phần trăm
audio
there
ở đó
audio
while
trong khi
audio
purchase
mua
audio
down
xuống
audio
ago
trước kia
audio
less
ít hơn
audio
now
Hiện nay
audio
week
tuần
audio
demand
yêu cầu
audio
after
sau đó
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
real
thực
audio
sales
việc bán hàng
audio
annual
hàng năm
audio
market
chợ
audio
as
BẰNG
audio
approximately
khoảng
audio
real
thực
audio
sales
việc bán hàng
audio
annual
hàng năm
audio
market
chợ
audio
as
BẰNG
audio
approximately
khoảng
audio
personnel
nhân viên
audio
over
qua
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
shift
ca
audio
onto
trên
audio
imply
bao hàm, ngụ ý
audio
shift
ca
audio
onto
trên
audio
imply
bao hàm, ngụ ý
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
association
hiệp hội
audio
basis
nền tảng
audio
last
cuối cùng
audio
association
hiệp hội
audio
basis
nền tảng
audio
last
cuối cùng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
off
tắt
audio
shed
túp lều
audio
estate
tài sản
audio
financing
tài chính
audio
index
mục lục
audio
compass
la bàn
audio
off
tắt
audio
shed
túp lều
audio
estate
tài sản
audio
financing
tài chính
audio
index
mục lục
audio
compass
la bàn
View less

Other articles