flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Describing Your Favorite Book 

Save News
2022-06-23 22:30:32
Translation suggestions
Describing Your Favorite Book 
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
book
sách
audio
story
câu chuyện
audio
tell
kể
audio
many
nhiều
audio
around
xung quanh
audio
world
thế giới
audio
book
sách
audio
story
câu chuyện
audio
tell
kể
audio
many
nhiều
audio
around
xung quanh
audio
world
thế giới
audio
great
Tuyệt
audio
report
báo cáo
audio
close
đóng
audio
look
Nhìn
audio
teacher
giáo viên
audio
where
Ở đâu
audio
important
quan trọng
audio
day
ngày
audio
life
mạng sống
audio
message
tin nhắn
audio
old
audio
family
gia đình
audio
into
vào trong
audio
also
Mà còn
audio
use
sử dụng
audio
simple
đơn giản
audio
past
quá khứ
audio
like
giống
audio
next
Kế tiếp
audio
more
hơn
audio
people
mọi người
audio
there
ở đó
audio
teach
dạy bảo
audio
see
nhìn thấy
audio
until
cho đến khi
audio
let's
hãy
audio
put
đặt
audio
never
không bao giờ
audio
before
trước
audio
first
Đầu tiên
audio
just
chỉ
audio
few
một vài
audio
might
có thể
audio
make
làm
audio
example
ví dụ
audio
although
mặc dù
audio
request
lời yêu cầu
audio
most
hầu hết
audio
stand
đứng
audio
here
đây
audio
thank
cám ơn
audio
wish
ước
audio
success
thành công
audio
receive
nhận được
audio
advice
khuyên bảo
audio
write
viết
audio
short
ngắn
audio
movie
bộ phim
audio
difficult
khó
audio
change
thay đổi
audio
information
thông tin
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
system
hệ thống
audio
recent
gần đây
audio
audience
khán giả
audio
exchange
trao đổi
audio
take
lấy
audio
language
ngôn ngữ
audio
system
hệ thống
audio
recent
gần đây
audio
audience
khán giả
audio
exchange
trao đổi
audio
take
lấy
audio
language
ngôn ngữ
audio
suggest
gợi ý
audio
instead
thay vì
audio
interested
thú vị
audio
individual
cá nhân
audio
as
BẰNG
audio
despite
cho dù
audio
effect
tác dụng
audio
study
học
audio
talk
nói chuyện
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
update
cập nhật
audio
favorite
yêu thích
audio
formal
chính thức
audio
well
Tốt
audio
should
nên
audio
subject
chủ thể
audio
update
cập nhật
audio
favorite
yêu thích
audio
formal
chính thức
audio
well
Tốt
audio
should
nên
audio
subject
chủ thể
audio
piece
cái
audio
own
sở hữu
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
rule
quy tắc
audio
wonderful
tuyệt vời
audio
line
đường kẻ
audio
then
sau đó
audio
official
chính thức
audio
whole
trọn
audio
rule
quy tắc
audio
wonderful
tuyệt vời
audio
line
đường kẻ
audio
then
sau đó
audio
official
chính thức
audio
whole
trọn
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
form
hình thức
audio
spite
bất chấp
audio
literature
văn học
audio
custom
phong tục
audio
exploration
thăm dò
audio
sentence
câu
audio
form
hình thức
audio
spite
bất chấp
audio
literature
văn học
audio
custom
phong tục
audio
exploration
thăm dò
audio
sentence
câu
View less

Other articles