flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

US Agency Raises Questions about Cryptocurrency's Decentralized System

Save News
2022-06-22 22:30:15
Translation suggestions
US Agency Raises Questions about Cryptocurrency's Decentralized System
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
system
hệ thống
audio
report
báo cáo
audio
government
chính phủ
audio
research
nghiên cứu
audio
technology
công nghệ
audio
large
lớn
audio
system
hệ thống
audio
report
báo cáo
audio
government
chính phủ
audio
research
nghiên cứu
audio
technology
công nghệ
audio
large
lớn
audio
business
việc kinh doanh
audio
money
tiền bạc
audio
activity
hoạt động
audio
between
giữa
audio
list
danh sách
audio
because
bởi vì
audio
world
thế giới
audio
way
đường
audio
goal
mục tiêu
audio
person
người
audio
group
nhóm
audio
new
mới
audio
carry
mang
audio
department
phòng
audio
past
quá khứ
audio
year
năm
audio
cooperation
sự hợp tác
audio
computer
máy tính
audio
company
công ty
audio
most
hầu hết
audio
current
hiện hành
audio
level
mức độ
audio
result
kết quả
audio
people
mọi người
audio
happen
xảy ra
audio
more
hơn
audio
while
trong khi
audio
change
thay đổi
audio
information
thông tin
audio
improve
cải thiện
audio
traffic
giao thông
audio
third
ngày thứ ba
audio
party
buổi tiệc
audio
choose
chọn
audio
drop
làm rơi
audio
wish
ước
audio
include
bao gồm
audio
service
dịch vụ
audio
percent
phần trăm
audio
just
chỉ
audio
also
Mà còn
audio
old
audio
software
phần mềm
audio
june
tháng sáu
audio
number
con số
audio
low
thấp
audio
often
thường
audio
other
khác
audio
hold
giữ
audio
around
xung quanh
audio
lost
mất
audio
than
hơn
audio
high
cao
audio
november
tháng mười một
audio
week
tuần
audio
make
làm
audio
winter
mùa đông
audio
difficult
khó
audio
necessary
cần thiết
audio
try
thử
audio
use
sử dụng
audio
look
Nhìn
audio
stop
dừng lại
audio
fun
vui vẻ
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
someone
ai đó
audio
agency
hãng
audio
as
BẰNG
audio
value
giá trị
audio
several
một số
audio
experience
kinh nghiệm
audio
someone
ai đó
audio
agency
hãng
audio
as
BẰNG
audio
value
giá trị
audio
several
một số
audio
experience
kinh nghiệm
audio
across
sang
audio
over
qua
audio
security
bảo vệ
audio
study
học
audio
popular
phổ biến
audio
possible
khả thi
audio
found
thành lập
audio
process
quá trình
audio
control
điều khiển
audio
related
có liên quan
audio
guarantee
bảo đảm
audio
effort
cố gắng
audio
prevent
ngăn chặn
audio
route
tuyến đường
audio
access
truy cập
audio
issue
vấn đề
audio
quite
khá
audio
even
thậm chí
audio
cash
tiền mặt
audio
since
từ
audio
lead
chỉ huy
audio
period
Giai đoạn
audio
reasonable
hợp lý
audio
direction
phương hướng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
situation
tình huống
audio
digital
điện tử
audio
network
mạng
audio
those
những thứ kia
audio
subject
chủ thể
audio
such
như là
audio
situation
tình huống
audio
digital
điện tử
audio
network
mạng
audio
those
những thứ kia
audio
subject
chủ thể
audio
such
như là
audio
point
điểm
audio
through
bởi vì
audio
version
phiên bản
audio
chief
người đứng đầu
audio
executive
điều hành
audio
chance
cơ hội
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
should
nên
audio
major
lớn lao
audio
form
hình thức
audio
single
đơn
audio
advanced
trình độ cao
audio
statement
tuyên bố
audio
should
nên
audio
major
lớn lao
audio
form
hình thức
audio
single
đơn
audio
advanced
trình độ cao
audio
statement
tuyên bố
audio
gain
nhận được
audio
entire
toàn bộ
audio
term
thuật ngữ
audio
last
cuối cùng
audio
particular
cụ thể
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
right
đúng
audio
trail
dấu vết
audio
interfere
can thiệp
audio
undue
Thái quá
audio
observe
quan sát
audio
currently
Hiện nay
audio
right
đúng
audio
trail
dấu vết
audio
interfere
can thiệp
audio
undue
Thái quá
audio
observe
quan sát
audio
currently
Hiện nay
audio
secure
chắc chắn
audio
core
cốt lõi
audio
recession
suy thoái kinh tế
View less

Other articles