flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Largest-ever Freshwater Fish Caught in Cambodia

Save News
2022-06-21 22:30:24
Translation suggestions
Largest-ever Freshwater Fish Caught in Cambodia
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

Thanh Ngân
0 0
2022-06-23
Mai Linh
0 0
2022-06-24
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
river
dòng sông
audio
just
chỉ
audio
under
dưới
audio
long
dài
audio
team
đội
audio
research
nghiên cứu
audio
river
dòng sông
audio
just
chỉ
audio
under
dưới
audio
long
dài
audio
team
đội
audio
research
nghiên cứu
audio
group
nhóm
audio
quickly
nhanh
audio
photograph
ảnh chụp
audio
hard
cứng
audio
find
tìm thấy
audio
large
lớn
audio
think
nghĩ
audio
still
vẫn
audio
big
to lớn
audio
home
trang chủ
audio
many
nhiều
audio
different
khác biệt
audio
also
Mà còn
audio
near
gần
audio
spend
tiêu
audio
part
phần
audio
time
thời gian
audio
result
kết quả
audio
like
giống
audio
around
xung quanh
audio
world
thế giới
audio
because
bởi vì
audio
size
kích cỡ
audio
money
tiền bạc
audio
grow
phát triển
audio
sometimes
Thỉnh thoảng
audio
before
trước
audio
water
Nước
audio
change
thay đổi
audio
percent
phần trăm
audio
send
gửi
audio
information
thông tin
audio
help
giúp đỡ
audio
learn
học hỏi
audio
very
rất
audio
name
tên
audio
hope
mong
audio
able
có thể
audio
follow
theo
audio
more
hơn
audio
life
mạng sống
audio
where
Ở đâu
audio
say
nói
audio
area
khu vực
audio
past
quá khứ
audio
believe
tin tưởng
audio
people
mọi người
audio
call
gọi
audio
full
đầy
audio
let
cho phép
audio
same
như nhau
audio
price
giá
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
difficult
khó khăn
audio
leader
lãnh đạo
audio
sign
dấu hiệu
audio
previous
trước
audio
as
BẰNG
audio
take
lấy
audio
difficult
khó khăn
audio
leader
lãnh đạo
audio
sign
dấu hiệu
audio
previous
trước
audio
as
BẰNG
audio
take
lấy
audio
need
nhu cầu
audio
device
thiết bị
audio
even
thậm chí
audio
place
địa điểm
audio
market
chợ
audio
situation
tình huống
audio
completely
hoàn toàn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
similar
tương tự
audio
measure
đo lường
audio
such
như là
audio
fact
sự thật
audio
through
bởi vì
audio
record
ghi
audio
similar
tương tự
audio
measure
đo lường
audio
such
như là
audio
fact
sự thật
audio
through
bởi vì
audio
record
ghi
audio
qualify
đủ điều kiện
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
track
theo dõi
audio
get
lấy
audio
lot
nhiều
audio
last
cuối cùng
audio
progress
tiến triển
audio
state
tình trạng
audio
track
theo dõi
audio
get
lấy
audio
lot
nhiều
audio
last
cuối cùng
audio
progress
tiến triển
audio
state
tình trạng
audio
global
toàn cầu
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
entire
toàn bộ
audio
species
giống loài
audio
behavior
hành vi
audio
reproduce
tái sản xuất
audio
survive
tồn tại
audio
catch
nắm lấy
audio
entire
toàn bộ
audio
species
giống loài
audio
behavior
hành vi
audio
reproduce
tái sản xuất
audio
survive
tồn tại
audio
catch
nắm lấy
audio
movement
sự chuyển động
audio
giant
người khổng lồ
audio
extinction
sự tuyệt chủng
audio
lay
đặt nằm
audio
visible
dễ thấy
View less

Other articles