flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Child Soldiers Still Recruited in Yemen

Save News
2022-06-20 22:30:30
Translation suggestions
Child Soldiers Still Recruited in Yemen
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
still
vẫn
audio
stop
dừng lại
audio
part
phần
audio
april
tháng tư
audio
however
Tuy nhiên
audio
children
những đứa trẻ
audio
still
vẫn
audio
stop
dừng lại
audio
part
phần
audio
april
tháng tư
audio
however
Tuy nhiên
audio
children
những đứa trẻ
audio
area
khu vực
audio
see
nhìn thấy
audio
nothing
Không có gì
audio
wrong
sai
audio
men
đàn ông
audio
true
ĐÚNG VẬY
audio
nation
Quốc gia
audio
call
gọi
audio
summer
mùa hè
audio
teach
dạy bảo
audio
train
xe lửa
audio
hold
giữ
audio
center
trung tâm
audio
country
quốc gia
audio
government
chính phủ
audio
group
nhóm
audio
early
sớm
audio
try
thử
audio
put
đặt
audio
back
mặt sau
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
people
mọi người
audio
between
giữa
audio
january
tháng Giêng
audio
say
nói
audio
also
Mà còn
audio
far
xa
audio
end
kết thúc
audio
many
nhiều
audio
action
hoạt động
audio
within
ở trong
audio
international
quốc tế
audio
during
trong lúc
audio
city
thành phố
audio
send
gửi
audio
return
trở lại
audio
receive
nhận được
audio
food
đồ ăn
audio
prepare
chuẩn bị
audio
attend
tham gia
audio
school
trường học
audio
year
năm
audio
later
sau đó
audio
month
tháng
audio
same
như nhau
audio
where
Ở đâu
audio
family
gia đình
audio
june
tháng sáu
audio
top
đứng đầu
audio
difficult
khó
audio
find
tìm thấy
audio
suitable
thích hợp
audio
join
tham gia
audio
company
công ty
audio
organization
tổ chức
audio
long
dài
audio
someone
người nào đó
audio
time
thời gian
audio
quality
chất lượng
audio
most
hầu hết
audio
building
xây dựng
audio
enough
đủ
audio
eat
ăn
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
things
thứ
audio
as
BẰNG
audio
agreement
hiệp định
audio
since
từ
audio
local
địa phương
audio
several
một số
audio
things
thứ
audio
as
BẰNG
audio
agreement
hiệp định
audio
since
từ
audio
local
địa phương
audio
several
một số
audio
against
chống lại
audio
leader
lãnh đạo
audio
condition
tình trạng
audio
take
lấy
audio
place
địa điểm
audio
over
qua
audio
power
quyền lực
audio
agency
hãng
audio
release
giải phóng
audio
recruit
tuyển dụng
audio
recent
gần đây
audio
almost
hầu hết
audio
resident
người dân
audio
period
Giai đoạn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
situation
tình huống
audio
practice
luyện tập
audio
should
nên
audio
such
như là
audio
north
phía bắc
audio
well
Tốt
audio
situation
tình huống
audio
practice
luyện tập
audio
should
nên
audio
such
như là
audio
north
phía bắc
audio
well
Tốt
audio
conflict
xung đột
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
south
miền nam
audio
aid
sự giúp đỡ
audio
press
nhấn
audio
last
cuối cùng
audio
overall
tổng thể
audio
plan
kế hoạch
audio
south
miền nam
audio
aid
sự giúp đỡ
audio
press
nhấn
audio
last
cuối cùng
audio
overall
tổng thể
audio
plan
kế hoạch
audio
spokesperson
người phát ngôn
audio
get
lấy
audio
particular
cụ thể
audio
certain
chắc chắn
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
state
tiểu bang
audio
defend
phòng vệ
audio
assistance
hỗ trợ
audio
standing
đứng
audio
rebel
nổi loạn
audio
shot
bắn
audio
state
tiểu bang
audio
defend
phòng vệ
audio
assistance
hỗ trợ
audio
standing
đứng
audio
rebel
nổi loạn
audio
shot
bắn
audio
civil
dân sự
audio
rifle
súng trường
audio
religion
tôn giáo
audio
worst
tồi tệ nhất
audio
identify
nhận dạng
audio
formation
sự hình thành
audio
barrel
thùng
audio
religious
tôn giáo
audio
military
quân đội
audio
capital
thủ đô
audio
flee
chạy trốn
audio
humanitarian
nhân đạo
audio
famine
nạn đói
View less

Other articles