flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

A Lake Dries Up as Chile's Severe Lack of Rain Continues

Save News
2022-06-15 22:30:24
Translation suggestions
A Lake Dries Up as Chile's Severe Lack of Rain Continues
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hữu Hằng
0 0
2022-06-16
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
lake
hồ
audio
rain
cơn mưa
audio
until
cho đến khi
audio
ago
trước kia
audio
main
chủ yếu
audio
water
Nước
audio
lake
hồ
audio
rain
cơn mưa
audio
until
cho đến khi
audio
ago
trước kia
audio
main
chủ yếu
audio
water
Nước
audio
city
thành phố
audio
today
Hôm nay
audio
dry
khô
audio
open
mở
audio
area
khu vực
audio
bed
giường
audio
now
Hiện nay
audio
nation
Quốc gia
audio
air
không khí
audio
less
ít hơn
audio
just
chỉ
audio
important
quan trọng
audio
during
trong lúc
audio
spring
mùa xuân
audio
summer
mùa hè
audio
also
Mà còn
audio
there
ở đó
audio
use
sử dụng
audio
because
bởi vì
audio
between
giữa
audio
near
gần
audio
send
gửi
audio
never
không bao giờ
audio
like
giống
audio
before
trước
audio
company
công ty
audio
small
bé nhỏ
audio
only
chỉ một
audio
center
trung tâm
audio
research
nghiên cứu
audio
than
hơn
audio
weather
thời tiết
audio
bring
mang đến
audio
winter
mùa đông
audio
under
dưới
audio
activity
hoạt động
audio
top
đứng đầu
audio
mountain
núi
audio
past
quá khứ
audio
into
vào trong
audio
new
mới
audio
keep
giữ
audio
time
thời gian
audio
group
nhóm
audio
international
quốc tế
audio
both
cả hai
audio
many
nhiều
audio
university
trường đại học
audio
country
quốc gia
audio
percent
phần trăm
audio
next
Kế tiếp
audio
call
gọi
audio
become
trở nên
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
difficult
khó khăn
audio
as
BẰNG
audio
supply
cung cấp
audio
almost
hầu hết
audio
once
một lần
audio
place
địa điểm
audio
difficult
khó khăn
audio
as
BẰNG
audio
supply
cung cấp
audio
almost
hầu hết
audio
once
một lần
audio
place
địa điểm
audio
supplies
quân nhu
audio
source
nguồn
audio
study
học
audio
normal
Bình thường
audio
engineer
kỹ sư
audio
process
quá trình
audio
period
Giai đoạn
audio
found
thành lập
audio
similar
tương tự
audio
condition
tình trạng
audio
predict
dự đoán
audio
over
qua
audio
based
dựa trên
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
data
dữ liệu
audio
lack
thiếu
audio
huge
to lớn
audio
south
phía nam
audio
gas
khí ga
audio
through
bởi vì
audio
data
dữ liệu
audio
lack
thiếu
audio
huge
to lớn
audio
south
phía nam
audio
gas
khí ga
audio
through
bởi vì
audio
natural
tự nhiên
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
toward
hướng tới
audio
toward
hướng tới
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
journal
tạp chí
audio
drought
hạn hán
audio
vapor
hơi nước
audio
normally
thông thường
audio
atmosphere
bầu không khí
audio
dense
ngu độn
audio
journal
tạp chí
audio
drought
hạn hán
audio
vapor
hơi nước
audio
normally
thông thường
audio
atmosphere
bầu không khí
audio
dense
ngu độn
audio
severe
nghiêm trọng
audio
prediction
sự dự đoán
audio
reservoir
Hồ chứa
audio
capital
thủ đô
View less

Other articles