flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Wikimedia Group Fights Russian Order to Remove Ukraine War Information

Save News
2022-06-14 22:30:35
Translation suggestions
Wikimedia Group Fights Russian Order to Remove Ukraine War Information
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
group
nhóm
audio
order
đặt hàng
audio
information
thông tin
audio
decision
phán quyết
audio
website
trang mạng
audio
many
nhiều
audio
group
nhóm
audio
order
đặt hàng
audio
information
thông tin
audio
decision
phán quyết
audio
website
trang mạng
audio
many
nhiều
audio
people
mọi người
audio
use
sử dụng
audio
organization
tổ chức
audio
know
biết
audio
often
thường
audio
opinion
ý kiến
audio
knowledge
kiến thức
audio
government
chính phủ
audio
few
một vài
audio
time
thời gian
audio
free
miễn phí
audio
inside
bên trong
audio
under
dưới
audio
human
nhân loại
audio
end
kết thúc
audio
country
quốc gia
audio
more
hơn
audio
help
giúp đỡ
audio
president
chủ tịch
audio
call
gọi
audio
special
đặc biệt
audio
say
nói
audio
difficult
khó
audio
article
bài báo
audio
way
đường
audio
without
không có
audio
true
ĐÚNG VẬY
audio
correct
Chính xác
audio
each
mỗi
audio
other
khác
audio
same
như nhau
audio
very
rất
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
important
quan trọng
audio
remove
di dời
audio
related
có liên quan
audio
public
công cộng
audio
access
truy cập
audio
based
dựa trên
audio
important
quan trọng
audio
remove
di dời
audio
related
có liên quan
audio
public
công cộng
audio
access
truy cập
audio
based
dựa trên
audio
against
chống lại
audio
law
pháp luật
audio
control
điều khiển
audio
over
qua
audio
committed
tận tụy
audio
as
BẰNG
audio
material
vật liệu
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
suggest
đề nghị
audio
lawyer
luật sư
audio
risk
rủi ro
audio
such
như là
audio
piece
cái
audio
subject
chủ thể
audio
suggest
đề nghị
audio
lawyer
luật sư
audio
risk
rủi ro
audio
such
như là
audio
piece
cái
audio
subject
chủ thể
audio
imply
bao hàm, ngụ ý
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
express
thể hiện
audio
foundation
sự thành lập
audio
get
lấy
audio
right
Phải
audio
statement
tuyên bố
audio
major
lớn lao
audio
express
thể hiện
audio
foundation
sự thành lập
audio
get
lấy
audio
right
Phải
audio
statement
tuyên bố
audio
major
lớn lao
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
state
tình trạng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
appeal
kháng cáo
audio
court
tòa án
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
vital
thiết yếu
audio
territory
lãnh thổ
audio
deny
từ chối
audio
appeal
kháng cáo
audio
court
tòa án
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
vital
thiết yếu
audio
territory
lãnh thổ
audio
deny
từ chối
audio
evidence
chứng cớ
audio
hide
trốn
audio
influence
ảnh hưởng
audio
severe
nghiêm trọng
audio
equivalent
tương đương
audio
appealing
hấp dẫn
audio
crisis
khủng hoảng
audio
urge
thúc giục
audio
delete
xóa bỏ
audio
reclaim
đòi lại
audio
military
quân đội
audio
torture
tra tấn
View less

Other articles