flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Why Spelling in English Is so Difficult

Save News
2022-06-11 22:30:38
Translation suggestions
Why Spelling in English Is so Difficult
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Ngọc Nguyễn
0 0
2022-07-20
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
difficult
khó
audio
during
trong lúc
audio
red
màu đỏ
audio
most
hầu hết
audio
however
Tuy nhiên
audio
find
tìm thấy
audio
difficult
khó
audio
during
trong lúc
audio
red
màu đỏ
audio
most
hầu hết
audio
however
Tuy nhiên
audio
find
tìm thấy
audio
early
sớm
audio
age
tuổi
audio
know
biết
audio
there
ở đó
audio
clear
thông thoáng
audio
between
giữa
audio
like
giống
audio
more
hơn
audio
because
bởi vì
audio
each
mỗi
audio
letter
thư
audio
sound
âm thanh
audio
percent
phần trăm
audio
after
sau đó
audio
first
Đầu tiên
audio
year
năm
audio
information
thông tin
audio
many
nhiều
audio
still
vẫn
audio
far
xa
audio
history
lịch sử
audio
old
audio
government
chính phủ
audio
result
kết quả
audio
late
muộn
audio
today
Hôm nay
audio
time
thời gian
audio
change
thay đổi
audio
long
dài
audio
example
ví dụ
audio
before
trước
audio
current
hiện hành
audio
new
mới
audio
only
chỉ một
audio
city
thành phố
audio
also
Mà còn
audio
hard
cứng
audio
enough
đủ
audio
let's
hãy
audio
try
thử
audio
box
hộp
audio
just
chỉ
audio
include
bao gồm
audio
sometimes
Thỉnh thoảng
audio
different
khác biệt
audio
book
sách
audio
air
không khí
audio
use
sử dụng
audio
where
Ở đâu
audio
center
trung tâm
audio
create
tạo nên
audio
little
nhỏ bé
audio
often
thường
audio
way
đường
audio
into
vào trong
audio
please
Xin vui lòng
audio
someone
người nào đó
audio
call
gọi
audio
reason
lý do
audio
say
nói
audio
anyone
bất cứ ai
audio
ability
khả năng
audio
without
không có
audio
machine
máy móc
audio
large
lớn
audio
open
mở
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
middle
giữa
audio
unique
độc nhất
audio
among
giữa
audio
even
thậm chí
audio
below
dưới
audio
language
ngôn ngữ
audio
middle
giữa
audio
unique
độc nhất
audio
among
giữa
audio
even
thậm chí
audio
below
dưới
audio
language
ngôn ngữ
audio
as
BẰNG
audio
establish
thành lập
audio
effect
tác dụng
audio
over
qua
audio
individual
cá nhân
audio
several
một số
audio
double
gấp đôi
audio
study
học
audio
show
trình diễn
audio
almost
hầu hết
audio
effort
cố gắng
audio
since
từ
audio
attention
chú ý
audio
similar
tương tự
audio
speech
lời nói
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
completely
hoàn toàn
audio
word
từ
audio
century
thế kỷ
audio
through
bởi vì
audio
common
chung
audio
natural
tự nhiên
audio
completely
hoàn toàn
audio
word
từ
audio
century
thế kỷ
audio
through
bởi vì
audio
common
chung
audio
natural
tự nhiên
audio
else
khác
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
such
như vậy
audio
major
lớn lao
audio
journal
tạp chí
audio
basic
nền tảng
audio
legal
hợp pháp
audio
press
nhấn
audio
such
như vậy
audio
major
lớn lao
audio
journal
tạp chí
audio
basic
nền tảng
audio
legal
hợp pháp
audio
press
nhấn
audio
associate
kết hợp
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
work
làm việc
audio
native
tự nhiên
audio
psychology
tâm lý
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
linguistics
ngôn ngữ học
audio
variation
biến thể
audio
work
làm việc
audio
native
tự nhiên
audio
psychology
tâm lý
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
linguistics
ngôn ngữ học
audio
variation
biến thể
audio
mouth
miệng
audio
represent
đại diện
audio
tongue
lưỡi
audio
religious
tôn giáo
audio
strengthen
tăng cường
audio
female
nữ giới
audio
spell
Đánh vần
audio
accuracy
sự chính xác
audio
connection
sự liên quan
audio
bite
cắn
audio
vowel
nguyên âm
audio
throat
họng
View less

Other articles