flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

The 'Benjamin Button' effect: Scientists can reverse aging in mice. The goal is to do the same for humans

Save News
2022-06-11 07:31:08
Translation suggestions
The 'Benjamin Button' effect: Scientists can reverse aging in mice. The goal is to do the same for humans
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Quốc Linh Hoàng
0 0
2022-06-11
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
team
đội
audio
age
tuổi
audio
build
xây dựng
audio
test
Bài kiểm tra
audio
human
nhân loại
audio
adult
người lớn
audio
team
đội
audio
age
tuổi
audio
build
xây dựng
audio
test
Bài kiểm tra
audio
human
nhân loại
audio
adult
người lớn
audio
like
giống
audio
heart
trái tim
audio
early
sớm
audio
back
mặt sau
audio
without
không có
audio
life
mạng sống
audio
people
mọi người
audio
however
Tuy nhiên
audio
good
Tốt
audio
amount
số lượng
audio
other
khác
audio
body
thân hình
audio
each
mỗi
audio
day
ngày
audio
goal
mục tiêu
audio
same
như nhau
audio
school
trường học
audio
old
audio
young
trẻ
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
again
lần nữa
audio
as
BẰNG
audio
assess
đánh giá
audio
strategy
chiến lược
audio
instead
thay vì
audio
ideal
lý tưởng
audio
again
lần nữa
audio
as
BẰNG
audio
assess
đánh giá
audio
strategy
chiến lược
audio
instead
thay vì
audio
ideal
lý tưởng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
effect
hiệu ứng
audio
weight
cân nặng
audio
loss
sự mất mát
audio
author
tác giả
audio
elevator
thang máy
audio
effect
hiệu ứng
audio
weight
cân nặng
audio
loss
sự mất mát
audio
author
tác giả
audio
elevator
thang máy
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
medical
y tế
audio
work
công việc
audio
medical
y tế
audio
work
công việc
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
lot
rất nhiều
audio
behave
ứng xử
audio
virus
vi-rút
audio
longevity
tuổi thọ
audio
internal
nội bộ
audio
reverse
đảo ngược
audio
lot
rất nhiều
audio
behave
ứng xử
audio
virus
vi-rút
audio
longevity
tuổi thọ
audio
internal
nội bộ
audio
reverse
đảo ngược
audio
lose
thua
audio
biologist
nhà sinh vật học
audio
stem
thân cây
audio
identity
danh tính
audio
mature
trưởng thành
audio
influence
ảnh hưởng
audio
harmless
vô hại
audio
famine
nạn đói
audio
lengthen
kéo dài ra
audio
component
thành phần
audio
molecular
phân tử
View less

Other articles