flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Google and Russia's delicate dance

Save News
2022-06-10 07:31:23
Translation suggestions
Google and Russia's delicate dance
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hương Mơ
0 0
2022-06-10
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
many
nhiều
audio
still
vẫn
audio
search
tìm kiếm
audio
keep
giữ
audio
world
thế giới
audio
also
Mà còn
audio
many
nhiều
audio
still
vẫn
audio
search
tìm kiếm
audio
keep
giữ
audio
world
thế giới
audio
also
Mà còn
audio
decision
phán quyết
audio
than
hơn
audio
more
hơn
audio
million
triệu
audio
use
sử dụng
audio
accounting
kế toán
audio
government
chính phủ
audio
information
thông tin
audio
only
chỉ một
audio
there
ở đó
audio
like
giống
audio
country
quốc gia
audio
now
Hiện nay
audio
big
to lớn
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
company
công ty
audio
available
có sẵn
audio
despite
cho dù
audio
remove
di dời
audio
local
địa phương
audio
site
địa điểm
audio
company
công ty
audio
available
có sẵn
audio
despite
cho dù
audio
remove
di dời
audio
local
địa phương
audio
site
địa điểm
audio
either
hoặc
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
over
kết thúc
audio
rather
hơn là
audio
commercial
thuộc về thương mại
audio
population
dân số
audio
digital
điện tử
audio
through
bởi vì
audio
over
kết thúc
audio
rather
hơn là
audio
commercial
thuộc về thương mại
audio
population
dân số
audio
digital
điện tử
audio
through
bởi vì
audio
leave
rời khỏi
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
own
sở hữu
audio
rest
nghỉ ngơi
audio
stay
ở lại
audio
own
sở hữu
audio
rest
nghỉ ngơi
audio
stay
ở lại
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
media
phương tiện truyền thông
audio
imperative
mệnh lệnh
audio
remains
còn lại
audio
block
khối
audio
equivalent
tương đương
audio
propaganda
tuyên truyền
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
imperative
mệnh lệnh
audio
remains
còn lại
audio
block
khối
audio
equivalent
tương đương
audio
propaganda
tuyên truyền
audio
delicate
thanh tú
audio
strategic
chiến lược
View less

Other articles