flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

At 17, she was her family's breadwinner on a McDonald's salary. Now she's gone into space

Save News
2022-06-08 07:31:10
Translation suggestions
At 17, she was her family's breadwinner on a McDonald's salary. Now she's gone into space
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Vi
0 0
2022-06-08
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
first
Đầu tiên
audio
woman
đàn bà
audio
space
không gian
audio
also
Mà còn
audio
second
thứ hai
audio
after
sau đó
audio
first
Đầu tiên
audio
woman
đàn bà
audio
space
không gian
audio
also
Mà còn
audio
second
thứ hai
audio
after
sau đó
audio
part
phần
audio
saturday
Thứ bảy
audio
blue
màu xanh da trời
audio
order
đặt hàng
audio
put
đặt
audio
school
trường học
audio
just
chỉ
audio
try
thử
audio
flight
chuyến bay
audio
next
Kế tiếp
audio
december
tháng 12
audio
salary
lương
audio
now
Hiện nay
audio
into
vào trong
audio
group
nhóm
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
make
làm
audio
take
lấy
audio
shuttle
đưa đón
audio
make
làm
audio
take
lấy
audio
shuttle
đưa đón
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
passenger
hành khách
audio
west
hướng Tây
audio
through
bởi vì
audio
passenger
hành khách
audio
west
hướng Tây
audio
through
bởi vì
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
such
như vậy
audio
get
lấy
audio
such
như vậy
audio
get
lấy
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
college
đại học
audio
aboard
ở nước ngoài
audio
origin
nguồn gốc
audio
mission
Sứ mệnh
audio
college
đại học
audio
aboard
ở nước ngoài
audio
origin
nguồn gốc
audio
mission
Sứ mệnh
View less

Other articles