flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Priyanka Chopra blasts 'shameful' Indian body spray ad promoting rape culture

Save News
2022-06-07 07:31:39
Translation suggestions
Priyanka Chopra blasts 'shameful' Indian body spray ad promoting rape culture
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

trinhhao077
0 0
2022-06-18
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
very
rất
audio
men
đàn ông
audio
woman
đàn bà
audio
where
Ở đâu
audio
way
đường
audio
time
thời gian
audio
very
rất
audio
men
đàn ông
audio
woman
đàn bà
audio
where
Ở đâu
audio
way
đường
audio
time
thời gian
audio
information
thông tin
audio
because
bởi vì
audio
body
thân hình
audio
culture
văn hoá
audio
air
không khí
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
after
sau
audio
advertisement
quảng cáo
audio
as
BẰNG
audio
show
trình diễn
audio
store
cửa hàng
audio
after
sau
audio
advertisement
quảng cáo
audio
as
BẰNG
audio
show
trình diễn
audio
store
cửa hàng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
remove
xóa
audio
commercial
thuộc về thương mại
audio
ad
quảng cáo
audio
remove
xóa
audio
commercial
thuộc về thương mại
audio
ad
quảng cáo
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
light
ánh sáng
audio
then
sau đó
audio
lot
nhiều
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
statement
tuyên bố
audio
light
ánh sáng
audio
then
sau đó
audio
lot
nhiều
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
statement
tuyên bố
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
off
tắt
audio
respective
tương ứng
audio
representation
đại diện
audio
gang
băng nhóm
audio
shot
bắn
audio
ministry
Bộ
audio
off
tắt
audio
respective
tương ứng
audio
representation
đại diện
audio
gang
băng nhóm
audio
shot
bắn
audio
ministry
Bộ
audio
controversy
tranh cãi
audio
detrimental
có hại
View less

Other articles