flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

US Cancels Debt for 560,000 Corinthian Colleges Students

Save News
2022-06-02 22:30:36
Translation suggestions
US Cancels Debt for 560,000 Corinthian Colleges Students
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
department
phòng
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
cancel
Hủy bỏ
audio
student
học sinh
audio
people
mọi người
audio
money
tiền bạc
audio
department
phòng
audio
wednesday
Thứ Tư
audio
cancel
Hủy bỏ
audio
student
học sinh
audio
people
mọi người
audio
money
tiền bạc
audio
attend
tham gia
audio
group
nhóm
audio
move
di chuyển
audio
message
tin nhắn
audio
between
giữa
audio
still
vẫn
audio
into
vào trong
audio
back
mặt sau
audio
like
giống
audio
most
hầu hết
audio
use
sử dụng
audio
make
làm
audio
business
việc kinh doanh
audio
there
ở đó
audio
success
thành công
audio
government
chính phủ
audio
company
công ty
audio
more
hơn
audio
find
tìm thấy
audio
better
tốt hơn
audio
end
kết thúc
audio
total
tổng cộng
audio
billion
tỷ
audio
program
chương trình
audio
without
không có
audio
action
hoạt động
audio
however
Tuy nhiên
audio
receive
nhận được
audio
never
không bao giờ
audio
president
chủ tịch
audio
time
thời gian
audio
current
hiện hành
audio
good
Tốt
audio
food
đồ ăn
audio
also
Mà còn
audio
spend
tiêu
audio
other
khác
audio
accept
chấp nhận
audio
after
sau đó
audio
far
xa
audio
million
triệu
audio
project
dự án
audio
big
to lớn
audio
organization
tổ chức
audio
start
bắt đầu
audio
help
giúp đỡ
audio
school
trường học
audio
game
trò chơi
audio
new
mới
audio
news
Tin tức
audio
because
bởi vì
audio
difficult
khó
audio
person
người
audio
someone
người nào đó
audio
believe
tin tưởng
audio
true
ĐÚNG VẬY
audio
sure
Chắc chắn
audio
happen
xảy ra
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
way
cách
audio
traditional
truyền thống
audio
as
BẰNG
audio
operate
vận hành
audio
profit
lợi nhuận
audio
based
dựa trên
audio
way
cách
audio
traditional
truyền thống
audio
as
BẰNG
audio
operate
vận hành
audio
profit
lợi nhuận
audio
based
dựa trên
audio
already
đã
audio
extend
mở rộng
audio
vice
hành vi xấu xa
audio
found
thành lập
audio
instead
thay vì
audio
several
một số
audio
fresh
tươi
audio
need
nhu cầu
audio
once
một lần
audio
place
địa điểm
audio
head
cái đầu
audio
career
sự nghiệp
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
take
lấy
audio
education
giáo dục
audio
those
những thứ kia
audio
secretary
thư ký
audio
run
chạy
audio
administration
sự quản lý
audio
take
lấy
audio
education
giáo dục
audio
those
những thứ kia
audio
secretary
thư ký
audio
run
chạy
audio
administration
sự quản lý
audio
pay
chi trả
audio
well
Tốt
audio
through
bởi vì
audio
loan
khoản vay
audio
lawyer
luật sư
audio
earlier
sớm hơn
audio
should
nên
audio
valuable
có giá trị lớn
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
such
như vậy
audio
rest
nghỉ ngơi
audio
cover
che phủ
audio
aid
sự giúp đỡ
audio
former
trước
audio
general
tổng quan
audio
such
như vậy
audio
rest
nghỉ ngơi
audio
cover
che phủ
audio
aid
sự giúp đỡ
audio
former
trước
audio
general
tổng quan
audio
get
lấy
audio
director
giám đốc
audio
college
trường cao đẳng
audio
institute
học viện
audio
class
lớp học
audio
statement
tuyên bố
audio
deserve
xứng đáng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
trade
buôn bán
audio
federal
liên bang
audio
promise
hứa
audio
additional
thêm vào
audio
debt
món nợ
audio
owe
nợ
audio
trade
buôn bán
audio
federal
liên bang
audio
promise
hứa
audio
additional
thêm vào
audio
debt
món nợ
audio
owe
nợ
audio
financial
tài chính
audio
attorney
luật sư
audio
victory
chiến thắng
audio
relief
sự cứu tế
audio
deceive
lừa dối
audio
exploit
khai thác
audio
discharge
phóng điện
audio
assured
yên tâm
audio
congress
Hội nghị
audio
announcement
thông báo
View less

Other articles