flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Jill, Joe Biden Settle Arguments byFexting'

Save News
2022-05-31 22:30:31
Translation suggestions
Jill, Joe Biden Settle Arguments by ‘Fexting'
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Lucky Star
0 0
2022-06-01
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
very
rất
audio
way
đường
audio
people
mọi người
audio
first
Đầu tiên
audio
president
chủ tịch
audio
activity
hoạt động
audio
very
rất
audio
way
đường
audio
people
mọi người
audio
first
Đầu tiên
audio
president
chủ tịch
audio
activity
hoạt động
audio
often
thường
audio
magazine
tạp chí
audio
hear
nghe
audio
result
kết quả
audio
now
Hiện nay
audio
little
nhỏ bé
audio
different
khác biệt
audio
down
xuống
audio
history
lịch sử
audio
there
ở đó
audio
tell
kể
audio
time
thời gian
audio
story
câu chuyện
audio
life
mạng sống
audio
difficult
khó
audio
want
muốn
audio
move
di chuyển
audio
back
mặt sau
audio
home
trang chủ
audio
teacher
giáo viên
audio
never
không bao giờ
audio
put
đặt
audio
myself
riêng tôi
audio
again
lại
audio
where
Ở đâu
audio
feel
cảm thấy
audio
like
giống
audio
money
tiền bạc
audio
into
vào trong
audio
able
có thể
audio
stand
đứng
audio
later
sau đó
audio
week
tuần
audio
wedding
lễ cưới
audio
white
trắng
audio
house
căn nhà
audio
november
tháng mười một
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
summer
mùa hè
audio
popular
phổ biến
audio
as
BẰNG
audio
vice
hành vi xấu xa
audio
over
qua
audio
security
bảo vệ
audio
summer
mùa hè
audio
popular
phổ biến
audio
as
BẰNG
audio
vice
hành vi xấu xa
audio
over
qua
audio
security
bảo vệ
audio
law
pháp luật
audio
issue
vấn đề
audio
independent
độc lập
audio
place
địa điểm
audio
ever
bao giờ
audio
position
chức vụ
audio
community
cộng đồng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
host
chủ nhà
audio
realize
nhận ra
audio
record
ghi
audio
own
sở hữu
audio
through
bởi vì
audio
host
chủ nhà
audio
realize
nhận ra
audio
record
ghi
audio
own
sở hữu
audio
through
bởi vì
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
internship
thực tập
audio
wireless
không dây
audio
fit
phù hợp
audio
cover
che phủ
audio
live
sống
audio
college
trường cao đẳng
audio
internship
thực tập
audio
wireless
không dây
audio
fit
phù hợp
audio
cover
che phủ
audio
live
sống
audio
college
trường cao đẳng
audio
get
lấy
audio
then
sau đó
audio
professor
giáo sư
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
stay
ở lại
audio
bazaar
chợ
audio
couple
cặp đôi
audio
communicate
giao tiếp
audio
husband
chồng
audio
settle
ổn định
audio
stay
ở lại
audio
bazaar
chợ
audio
couple
cặp đôi
audio
communicate
giao tiếp
audio
husband
chồng
audio
settle
ổn định
audio
text
chữ
View less

Other articles