flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

EU Bans Most Russian Oil Imports

Save News
2022-05-31 22:30:23
Translation suggestions
EU Bans Most Russian Oil Imports
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

hothihuethu511
0 0
2022-06-05
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
most
hầu hết
audio
move
di chuyển
audio
february
tháng 2
audio
difficult
khó
audio
percent
phần trăm
audio
more
hơn
audio
most
hầu hết
audio
move
di chuyển
audio
february
tháng 2
audio
difficult
khó
audio
percent
phần trăm
audio
more
hơn
audio
late
muộn
audio
monday
Thứ hai
audio
cut
cắt
audio
around
xung quanh
audio
sea
biển
audio
next
Kế tiếp
audio
decision
phán quyết
audio
clear
thông thoáng
audio
support
ủng hộ
audio
only
chỉ một
audio
than
hơn
audio
tuesday
Thứ ba
audio
big
to lớn
audio
step
bước chân
audio
event
sự kiện
audio
both
cả hai
audio
also
Mà còn
audio
time
thời gian
audio
come
đến
audio
president
chủ tịch
audio
country
quốc gia
audio
government
chính phủ
audio
research
nghiên cứu
audio
organization
tổ chức
audio
sell
bán
audio
other
khác
audio
result
kết quả
audio
company
công ty
audio
before
trước
audio
same
như nhau
audio
because
bởi vì
audio
end
kết thúc
audio
discuss
bàn luận
audio
help
giúp đỡ
audio
inside
bên trong
audio
food
đồ ăn
audio
black
đen
audio
million
triệu
audio
much
nhiều
audio
people
mọi người
audio
middle
ở giữa
audio
problem
vấn đề
audio
story
câu chuyện
audio
person
người
audio
animal
động vật
audio
way
đường
audio
want
muốn
audio
hear
nghe
audio
write
viết
audio
visit
thăm nom
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
page
trang
audio
agreement
hiệp định
audio
yet
chưa
audio
since
từ
audio
energy
năng lượng
audio
even
thậm chí
audio
page
trang
audio
agreement
hiệp định
audio
yet
chưa
audio
since
từ
audio
energy
năng lượng
audio
even
thậm chí
audio
over
qua
audio
temporary
tạm thời
audio
board
Cái bảng
audio
supply
cung cấp
audio
direction
phương hướng
audio
situation
tình huống
audio
need
nhu cầu
audio
head
cái đầu
audio
security
bảo vệ
audio
council
hội đồng
audio
against
chống lại
audio
fund
quỹ
audio
expert
chuyên gia
audio
likely
rất có thể
audio
supplies
quân nhu
audio
damage
hư hại
audio
as
BẰNG
audio
already
đã
audio
possible
khả thi
audio
headquarters
trụ sở chính
audio
transport
chuyên chở
audio
across
sang
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
place
nơi
audio
oil
dầu
audio
natural
tự nhiên
audio
gas
khí ga
audio
through
bởi vì
audio
forward
phía trước
audio
place
nơi
audio
oil
dầu
audio
natural
tự nhiên
audio
gas
khí ga
audio
through
bởi vì
audio
forward
phía trước
audio
europe
Châu Âu
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
east
phía đông
audio
others
người khác
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
section
phần
audio
sector
lĩnh vực
audio
major
lớn lao
audio
get
lấy
audio
former
trước
audio
social
xã hội
audio
section
phần
audio
sector
lĩnh vực
audio
major
lớn lao
audio
get
lấy
audio
former
trước
audio
social
xã hội
audio
basis
nền tảng
audio
africa
Châu phi
audio
press
nhấn
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
particular
cụ thể
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
approval
sự chấp thuận
audio
deputy
phó
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
deliberately
thong thả
audio
particular
cụ thể
audio
invasion
cuộc xâm lăng
audio
approval
sự chấp thuận
audio
deputy
phó
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
deliberately
thong thả
audio
additional
thêm vào
audio
withhold
giữ lại
audio
lift
thang máy
audio
inhabitant
cư dân
audio
majority
số đông
audio
critical
phê bình
audio
prime
xuất sắc
audio
embargo
lệnh cấm vận
audio
export
xuất khẩu
audio
dependent
sự phụ thuộc
audio
resistant
kháng cự
audio
minister
bộ trưởng, mục sư
audio
dependence
sự phụ thuộc
audio
crisis
khủng hoảng
View less

Other articles