flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

How does a UNESCO World Heritage rating affect a tourist destination?

Save News
2022-05-31 19:31:11
Translation suggestions
How does a UNESCO World Heritage rating affect a tourist destination?
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Ánh Nguyệt
0 0
2022-06-17
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
expensive
đắt
audio
many
nhiều
audio
first
Đầu tiên
audio
try
thử
audio
under
dưới
audio
most
hầu hết
audio
expensive
đắt
audio
many
nhiều
audio
first
Đầu tiên
audio
try
thử
audio
under
dưới
audio
most
hầu hết
audio
free
miễn phí
audio
different
khác biệt
audio
level
mức độ
audio
international
quốc tế
audio
name
tên
audio
traveler
du khách
audio
vacation
kì nghỉ
audio
new
mới
audio
eat
ăn
audio
buy
mua
audio
best
tốt nhất
audio
world
thế giới
audio
bring
mang đến
audio
money
tiền bạc
audio
support
ủng hộ
audio
step
bước chân
audio
like
giống
audio
team
đội
audio
decision
phán quyết
audio
other
khác
audio
also
Mà còn
audio
around
xung quanh
audio
tourist
du khách
audio
week
tuần
audio
body
thân hình
audio
beautiful
xinh đẹp
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
important
quan trọng
audio
process
quá trình
audio
file
tài liệu
audio
destination
điểm đến
audio
potential
tiềm năng
audio
over
qua
audio
important
quan trọng
audio
process
quá trình
audio
file
tài liệu
audio
destination
điểm đến
audio
potential
tiềm năng
audio
over
qua
audio
tourism
du lịch
audio
need
nhu cầu
audio
upcoming
sắp tới
audio
mayor
thị trưởng
audio
affect
ảnh hưởng
audio
site
địa điểm
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
otherwise
nếu không
audio
brand
thương hiệu
audio
factor
nhân tố
audio
those
những thứ kia
audio
otherwise
nếu không
audio
brand
thương hiệu
audio
factor
nhân tố
audio
those
những thứ kia
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
toward
hướng tới
audio
get
lấy
audio
global
toàn cầu
audio
toward
hướng tới
audio
get
lấy
audio
global
toàn cầu
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
stadium
sân vận động
audio
spot
điểm
audio
recognition
sự công nhận
audio
historic
mang tính lịch sử
audio
consideration
Sự xem xét
audio
skyrocket
tăng vọt
audio
stadium
sân vận động
audio
spot
điểm
audio
recognition
sự công nhận
audio
historic
mang tính lịch sử
audio
consideration
Sự xem xét
audio
skyrocket
tăng vọt
audio
guilty
tội lỗi
audio
grand
vĩ đại
audio
planet
hành tinh
audio
endorsement
sự chứng thực
audio
worst
tồi tệ nhất
audio
nomination
sự đề cử
audio
beloved
người yêu dấu
audio
announcement
thông báo
View less

Other articles