flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

How to become more grateful, and why that will make you happier, healthier and more resilient

Save News
2022-05-27 07:31:14
Translation suggestions
How to become more grateful, and why that will make you happier, healthier and more resilient
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

BW_WX
0 0
2022-05-28
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
increase
tăng
audio
life
mạng sống
audio
both
cả hai
audio
more
hơn
audio
health
sức khỏe
audio
help
giúp đỡ
audio
increase
tăng
audio
life
mạng sống
audio
both
cả hai
audio
more
hơn
audio
health
sức khỏe
audio
help
giúp đỡ
audio
family
gia đình
audio
clear
thông thoáng
audio
star
ngôi sao
audio
food
đồ ăn
audio
grow
phát triển
audio
where
Ở đâu
audio
problem
vấn đề
audio
try
thử
audio
list
danh sách
audio
things
đồ đạc
audio
week
tuần
audio
become
trở nên
audio
make
làm
audio
think
nghĩ
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
many
nhiều
audio
show
trình diễn
audio
likely
rất có thể
audio
take
lấy
audio
check
kiểm tra
audio
many
nhiều
audio
show
trình diễn
audio
likely
rất có thể
audio
take
lấy
audio
check
kiểm tra
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
once
một lần
audio
favorite
yêu thích
audio
regret
hối tiếc
audio
once
một lần
audio
favorite
yêu thích
audio
regret
hối tiếc
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
should
nên
audio
physical
thuộc vật chất
audio
last
cuối cùng
audio
journal
tạp chí
audio
grateful
tri ân
audio
should
nên
audio
physical
thuộc vật chất
audio
last
cuối cùng
audio
journal
tạp chí
audio
grateful
tri ân
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
state
tiểu bang
audio
fixed
đã sửa
audio
gratitude
lòng biết ơn
audio
skip
nhảy
audio
appreciation
sự đánh giá
audio
perpetual
vĩnh viễn
audio
state
tiểu bang
audio
fixed
đã sửa
audio
gratitude
lòng biết ơn
audio
skip
nhảy
audio
appreciation
sự đánh giá
audio
perpetual
vĩnh viễn
View less

Other articles