flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Some Fear Digital Surveillance of Pregnancy

Save News
2022-05-23 22:30:23
Translation suggestions
Some Fear Digital Surveillance of Pregnancy
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
people
mọi người
audio
often
thường
audio
know
biết
audio
most
hầu hết
audio
health
sức khỏe
audio
information
thông tin
audio
people
mọi người
audio
often
thường
audio
know
biết
audio
most
hầu hết
audio
health
sức khỏe
audio
information
thông tin
audio
find
tìm thấy
audio
web
mạng lưới
audio
now
Hiện nay
audio
end
kết thúc
audio
like
giống
audio
become
trở nên
audio
support
ủng hộ
audio
into
vào trong
audio
technology
công nghệ
audio
there
ở đó
audio
other
khác
audio
far
xa
audio
behind
phía sau
audio
news
Tin tức
audio
until
cho đến khi
audio
month
tháng
audio
anyone
bất cứ ai
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
around
xung quanh
audio
country
quốc gia
audio
little
nhỏ bé
audio
time
thời gian
audio
top
đứng đầu
audio
before
trước
audio
because
bởi vì
audio
current
hiện hành
audio
office
văn phòng
audio
mobile
di động
audio
back
mặt sau
audio
company
công ty
audio
inside
bên trong
audio
require
yêu cầu
audio
police
cảnh sát
audio
still
vẫn
audio
responsibility
trách nhiệm
audio
protect
bảo vệ
audio
understand
hiểu
audio
apple
quả táo
audio
add
thêm vào
audio
home
trang chủ
audio
care
quan tâm
audio
also
Mà còn
audio
advise
khuyên nhủ
audio
use
sử dụng
audio
project
dự án
audio
very
rất
audio
few
một vài
audio
everything
mọi thứ
audio
difficult
khó
audio
follow
theo
audio
watch
đồng hồ
audio
look
Nhìn
audio
someone
người nào đó
audio
document
tài liệu
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
knowledge
kiến thức
audio
collect
sưu tầm
audio
data
dữ liệu
audio
mostly
hầu hết
audio
target
mục tiêu
audio
case
trường hợp
audio
knowledge
kiến thức
audio
collect
sưu tầm
audio
data
dữ liệu
audio
mostly
hầu hết
audio
target
mục tiêu
audio
case
trường hợp
audio
value
giá trị
audio
law
pháp luật
audio
expert
chuyên gia
audio
public
công cộng
audio
security
bảo vệ
audio
license
giấy phép
audio
ahead
phía trước
audio
vice
hành vi xấu xa
audio
found
thành lập
audio
as
BẰNG
audio
patient
kiên nhẫn
audio
possible
khả thi
audio
gather
tập trung
audio
consumer
người tiêu dùng
audio
launch
phóng
audio
suggest
gợi ý
audio
location
vị trí
audio
speech
lời nói
audio
place
địa điểm
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
power
quyền lực
audio
digital
điện tử
audio
through
bởi vì
audio
those
những thứ kia
audio
record
ghi
audio
europe
Châu Âu
audio
power
quyền lực
audio
digital
điện tử
audio
through
bởi vì
audio
those
những thứ kia
audio
record
ghi
audio
europe
Châu Âu
audio
offer
lời đề nghị
audio
leave
rời khỏi
audio
turn
xoay
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
track
theo dõi
audio
sensitive
nhạy cảm
audio
right
Phải
audio
get
lấy
audio
foundation
sự thành lập
audio
state
tình trạng
audio
track
theo dõi
audio
sensitive
nhạy cảm
audio
right
Phải
audio
get
lấy
audio
foundation
sự thành lập
audio
state
tình trạng
audio
legal
hợp pháp
audio
complex
tổ hợp
audio
off
tắt
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
nature
thiên nhiên
audio
pregnancy
thai kỳ
audio
supreme
tối cao
audio
court
tòa án
audio
evidence
chứng cớ
audio
abortion
sự phá thai
audio
nature
thiên nhiên
audio
pregnancy
thai kỳ
audio
supreme
tối cao
audio
court
tòa án
audio
evidence
chứng cớ
audio
abortion
sự phá thai
audio
plate
đĩa
audio
constitution
cấu tạo
audio
feature
tính năng
audio
path
con đường
audio
wade
lội nước
audio
govern
quản lý
audio
conservative
thận trọng
audio
practical
thực tế
audio
pregnant
có thai
audio
criminal
tội phạm
audio
setting
cài đặt
audio
block
khối
audio
privacy
sự riêng tư
audio
warrant
lệnh bảo đảm
audio
delete
xóa bỏ
audio
emotional
xúc động
View less

Other articles