flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

South Sudan Plan to Re-Start Waterway Project Faces Resistance

Save News
2022-05-22 22:30:32
Translation suggestions
South Sudan Plan to Re-Start Waterway Project Faces Resistance
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
project
dự án
audio
people
mọi người
audio
first
Đầu tiên
audio
ago
trước kia
audio
change
thay đổi
audio
way
đường
audio
project
dự án
audio
people
mọi người
audio
first
Đầu tiên
audio
ago
trước kia
audio
change
thay đổi
audio
way
đường
audio
water
Nước
audio
country
quốc gia
audio
move
di chuyển
audio
send
gửi
audio
down
xuống
audio
river
dòng sông
audio
never
không bao giờ
audio
total
tổng cộng
audio
university
trường đại học
audio
save
cứu
audio
because
bởi vì
audio
problem
vấn đề
audio
dry
khô
audio
area
khu vực
audio
lost
mất
audio
document
tài liệu
audio
president
chủ tịch
audio
end
kết thúc
audio
far
xa
audio
many
nhiều
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
while
trong khi
audio
like
giống
audio
say
nói
audio
year
năm
audio
able
có thể
audio
maintain
duy trì
audio
there
ở đó
audio
food
đồ ăn
audio
now
Hiện nay
audio
same
như nhau
audio
today
Hôm nay
audio
enough
đủ
audio
new
mới
audio
current
hiện hành
audio
only
chỉ một
audio
small
bé nhỏ
audio
within
ở trong
audio
long
dài
audio
history
lịch sử
audio
reduce
giảm bớt
audio
amount
số lượng
audio
program
chương trình
audio
billion
tỷ
audio
each
mỗi
audio
difficult
khó
audio
money
tiền bạc
audio
order
đặt hàng
audio
want
muốn
audio
person
người
audio
organization
tổ chức
audio
everything
mọi thứ
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
environment
môi trường
audio
whether
liệu
audio
over
qua
audio
leader
lãnh đạo
audio
campaign
chiến dịch
audio
cause
gây ra
audio
environment
môi trường
audio
whether
liệu
audio
over
qua
audio
leader
lãnh đạo
audio
campaign
chiến dịch
audio
cause
gây ra
audio
vice
hành vi xấu xa
audio
raise
nâng lên
audio
permit
cho phép làm gì
audio
transport
chuyên chở
audio
degree
bằng cấp
audio
affect
ảnh hưởng
audio
as
BẰNG
audio
supply
cung cấp
audio
sign
dấu hiệu
audio
show
trình diễn
audio
remove
di dời
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
place
nơi
audio
south
phía nam
audio
through
bởi vì
audio
valuable
có giá trị lớn
audio
oil
dầu
audio
others
người khác
audio
place
nơi
audio
south
phía nam
audio
through
bởi vì
audio
valuable
có giá trị lớn
audio
oil
dầu
audio
others
người khác
audio
earlier
sớm hơn
audio
well
Tốt
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
pass
vượt qua
audio
plan
kế hoạch
audio
work
công việc
audio
then
sau đó
audio
serious
nghiêm trọng
audio
gold
vàng
audio
pass
vượt qua
audio
plan
kế hoạch
audio
work
công việc
audio
then
sau đó
audio
serious
nghiêm trọng
audio
gold
vàng
audio
live
sống
audio
advanced
trình độ cao
audio
director
giám đốc
audio
institute
học viện
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
worth
giá trị
audio
drain
làm khô hạn
audio
resistance
sức chống cự
audio
livelihood
kế sinh nhai
audio
canal
con kênh
audio
petition
đơn kiến ​​nghị
audio
worth
giá trị
audio
drain
làm khô hạn
audio
resistance
sức chống cự
audio
livelihood
kế sinh nhai
audio
canal
con kênh
audio
petition
đơn kiến ​​nghị
audio
unity
đoàn kết
View less

Other articles