flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Hobbies and Studies 

Save News
2022-05-19 22:30:42
Translation suggestions
Hobbies and Studies 
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
report
báo cáo
audio
around
xung quanh
audio
world
thế giới
audio
write
viết
audio
share
chia sẻ
audio
part
phần
audio
report
báo cáo
audio
around
xung quanh
audio
world
thế giới
audio
write
viết
audio
share
chia sẻ
audio
part
phần
audio
message
tin nhắn
audio
school
trường học
audio
learn
học hỏi
audio
describe
mô tả
audio
here
đây
audio
name
tên
audio
game
trò chơi
audio
many
nhiều
audio
city
thành phố
audio
also
Mà còn
audio
let's
hãy
audio
start
bắt đầu
audio
level
mức độ
audio
only
chỉ một
audio
use
sử dụng
audio
might
có thể
audio
hear
nghe
audio
student
học sinh
audio
say
nói
audio
park
công viên
audio
high
cao
audio
like
giống
audio
reason
lý do
audio
because
bởi vì
audio
children
những đứa trẻ
audio
different
khác biệt
audio
ability
khả năng
audio
age
tuổi
audio
now
Hiện nay
audio
great
Tuyệt
audio
job
công việc
audio
most
hầu hết
audio
information
thông tin
audio
more
hơn
audio
little
nhỏ bé
audio
second
thứ hai
audio
alone
một mình
audio
day
ngày
audio
add
thêm vào
audio
past
quá khứ
audio
old
audio
success
thành công
audio
end
kết thúc
audio
think
nghĩ
audio
help
giúp đỡ
audio
improve
cải thiện
audio
agree
đồng ý
audio
wish
ước
audio
best
tốt nhất
audio
future
tương lai
audio
receive
nhận được
audio
send
gửi
audio
short
ngắn
audio
book
sách
audio
explain
giải thích
audio
email
e-mail
audio
difficult
khó
audio
activity
hoạt động
audio
person
người
audio
country
quốc gia
audio
other
khác
audio
way
đường
audio
main
chủ yếu
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
give
cho
audio
recent
gần đây
audio
talk
nói chuyện
audio
comprehensive
toàn diện
audio
since
từ
audio
region
vùng đất
audio
give
cho
audio
recent
gần đây
audio
talk
nói chuyện
audio
comprehensive
toàn diện
audio
since
từ
audio
region
vùng đất
audio
suggest
gợi ý
audio
present
hiện tại
audio
instead
thay vì
audio
speaker
loa
audio
kind
loại
audio
familiar
thân thuộc
audio
over
qua
audio
recommend
gợi ý
audio
as
BẰNG
audio
local
địa phương
audio
propose
cầu hôn
audio
purpose
mục đích
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
attention
chú ý
audio
favorite
yêu thích
audio
point
điểm
audio
such
như là
audio
toward
theo hướng
audio
focus
tập trung
audio
attention
chú ý
audio
favorite
yêu thích
audio
point
điểm
audio
such
như là
audio
toward
theo hướng
audio
focus
tập trung
audio
section
phần
audio
separate
chia
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
interest
lãi suất
audio
wonderful
tuyệt vời
audio
lot
nhiều
audio
general
tổng quan
audio
form
hình thức
audio
term
thuật ngữ
audio
interest
lãi suất
audio
wonderful
tuyệt vời
audio
lot
nhiều
audio
general
tổng quan
audio
form
hình thức
audio
term
thuật ngữ
audio
then
sau đó
audio
statement
tuyên bố
audio
single
đơn
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
concentrate
tập trung
audio
hobby
sở thích
audio
grade
cấp
audio
tense
căng thẳng
audio
object
sự vật
audio
progressive
cấp tiến
audio
concentrate
tập trung
audio
hobby
sở thích
audio
grade
cấp
audio
tense
căng thẳng
audio
object
sự vật
audio
progressive
cấp tiến
audio
identify
nhận dạng
audio
sentence
câu
audio
explore
khám phá
audio
description
Sự miêu tả
View less

Other articles