flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

In South Korea, Fewer Women Seeking Pregnancy

Save News
2022-05-18 22:30:30
Translation suggestions
In South Korea, Fewer Women Seeking Pregnancy
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
children
những đứa trẻ
audio
high
cao
audio
make
làm
audio
also
Mà còn
audio
woman
đàn bà
audio
before
trước
audio
children
những đứa trẻ
audio
high
cao
audio
make
làm
audio
also
Mà còn
audio
woman
đàn bà
audio
before
trước
audio
ready
sẵn sàng
audio
start
bắt đầu
audio
family
gia đình
audio
just
chỉ
audio
few
một vài
audio
might
có thể
audio
november
tháng mười một
audio
use
sử dụng
audio
later
sau đó
audio
year
năm
audio
center
trung tâm
audio
number
con số
audio
same
như nhau
audio
business
việc kinh doanh
audio
accounting
kế toán
audio
percent
phần trăm
audio
big
to lớn
audio
mind
tâm trí
audio
know
biết
audio
here
đây
audio
time
thời gian
audio
life
mạng sống
audio
organization
tổ chức
audio
government
chính phủ
audio
special
đặc biệt
audio
billion
tỷ
audio
low
thấp
audio
system
hệ thống
audio
many
nhiều
audio
into
vào trong
audio
young
trẻ
audio
age
tuổi
audio
hear
nghe
audio
watch
đồng hồ
audio
expensive
đắt
audio
everything
mọi thứ
audio
example
ví dụ
audio
july
tháng bảy
audio
better
tốt hơn
audio
now
Hiện nay
audio
give
đưa cho
audio
environment
môi trường
audio
want
muốn
audio
food
đồ ăn
audio
eat
ăn
audio
less
ít hơn
audio
only
chỉ một
audio
receive
nhận được
audio
under
dưới
audio
star
ngôi sao
audio
back
mặt sau
audio
without
không có
audio
change
thay đổi
audio
university
trường đại học
audio
down
xuống
audio
around
xung quanh
audio
ago
trước kia
audio
drop
làm rơi
audio
still
vẫn
audio
way
đường
audio
there
ở đó
audio
more
hơn
audio
story
câu chuyện
audio
difficult
khó
audio
price
giá
audio
middle
ở giữa
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
action
hành động
audio
security
bảo vệ
audio
public
công cộng
audio
affect
ảnh hưởng
audio
remove
di dời
audio
possible
khả thi
audio
action
hành động
audio
security
bảo vệ
audio
public
công cộng
audio
affect
ảnh hưởng
audio
remove
di dời
audio
possible
khả thi
audio
market
chợ
audio
option
lựa chọn
audio
average
trung bình
audio
over
qua
audio
among
giữa
audio
raise
nâng lên
audio
apartment
căn hộ
audio
position
chức vụ
audio
kind
loại
audio
even
thậm chí
audio
as
BẰNG
audio
process
quá trình
audio
law
pháp luật
audio
based
dựa trên
audio
issue
vấn đề
audio
partner
cộng sự
audio
discount
giảm giá
audio
effect
tác dụng
audio
least
ít nhất
audio
willing
sẵn sàng
audio
study
học
audio
found
thành lập
audio
choice
sự lựa chọn
audio
available
có sẵn
audio
value
giá trị
audio
below
dưới
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
above
ở trên
audio
south
phía nam
audio
education
giáo dục
audio
should
nên
audio
medical
thuộc về y học
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
above
ở trên
audio
south
phía nam
audio
education
giáo dục
audio
should
nên
audio
medical
thuộc về y học
audio
worldwide
trên toàn thế giới
audio
rate
tỷ lệ
audio
pressure
áp lực
audio
fact
sự thật
audio
light
ánh sáng
audio
record
ghi
audio
huge
to lớn
audio
those
những thứ kia
audio
pay
chi trả
audio
series
loạt
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
equal
bằng
audio
social
xã hội
audio
last
cuối cùng
audio
treatment
sự đối đãi
audio
right
Phải
audio
gain
nhận được
audio
equal
bằng
audio
social
xã hội
audio
last
cuối cùng
audio
treatment
sự đối đãi
audio
right
Phải
audio
gain
nhận được
audio
private
riêng tư
audio
get
lấy
audio
neighborhood
hàng xóm
audio
single
đơn
audio
professor
giáo sư
audio
plan
kế hoạch
audio
form
hình thức
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
progress
tiến bộ
audio
pregnancy
thai kỳ
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
assistance
hỗ trợ
audio
weaver
thợ dệt
audio
dictate
ra lệnh
audio
progress
tiến bộ
audio
pregnancy
thai kỳ
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
assistance
hỗ trợ
audio
weaver
thợ dệt
audio
dictate
ra lệnh
audio
largely
phần lớn
audio
competitive
cạnh tranh
audio
shot
bắn
audio
consideration
Sự xem xét
audio
ministry
Bộ
audio
financial
tài chính
audio
relief
sự cứu tế
audio
pregnant
có thai
audio
customs
phong tục
View less

Other articles