flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Ten years from boom to bust, Chinese football in a tailspin

Save News
2022-05-18 19:31:08
Translation suggestions
Ten years from boom to bust, Chinese football in a tailspin
Source: CNN
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
future
tương lai
audio
game
trò chơi
audio
result
kết quả
audio
decision
phán quyết
audio
give
đưa cho
audio
health
sức khỏe
audio
future
tương lai
audio
game
trò chơi
audio
result
kết quả
audio
decision
phán quyết
audio
give
đưa cho
audio
health
sức khỏe
audio
ago
trước kia
audio
world
thế giới
audio
new
mới
audio
salary
lương
audio
million
triệu
audio
year
năm
audio
nothing
Không có gì
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
dream
audio
group
nhóm
audio
same
như nhau
audio
company
công ty
audio
few
một vài
audio
after
sau đó
audio
first
Đầu tiên
audio
become
trở nên
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
like
thích
audio
as
BẰNG
audio
host
chủ nhà
audio
strategy
chiến lược
audio
over
qua
audio
head
cái đầu
audio
like
thích
audio
as
BẰNG
audio
host
chủ nhà
audio
strategy
chiến lược
audio
over
qua
audio
head
cái đầu
audio
position
chức vụ
audio
though
mặc dù
audio
decade
thập kỷ
audio
cash
tiền mặt
audio
market
chợ
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
once
một lần
audio
impact
sự va chạm
audio
commitment
sự cam kết
audio
once
một lần
audio
impact
sự va chạm
audio
commitment
sự cam kết
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
title
tiêu đề
audio
state
tình trạng
audio
global
toàn cầu
audio
former
trước
audio
title
tiêu đề
audio
state
tình trạng
audio
global
toàn cầu
audio
former
trước
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
major
chính
audio
coach
huấn luyện viên
audio
league
liên đoàn
audio
splash
giật gân
audio
pursuit
theo đuổi
audio
champion
quán quân
audio
major
chính
audio
coach
huấn luyện viên
audio
league
liên đoàn
audio
splash
giật gân
audio
pursuit
theo đuổi
audio
champion
quán quân
audio
ambition
tham vọng
audio
mere
chỉ là
audio
boom
bùng nổ
audio
certainty
sự chắc chắn
audio
gamble
cờ bạc
audio
currently
Hiện nay
audio
chaos
sự hỗn loạn
View less

Other articles