flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Indonesia's Policy Gives Malaysia Edge in Palm Oil Export

Save News
2022-05-17 22:30:20
Translation suggestions
Indonesia's Policy Gives Malaysia Edge in Palm Oil Export
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
policy
chính sách
audio
help
giúp đỡ
audio
become
trở nên
audio
main
chủ yếu
audio
top
đứng đầu
audio
product
sản phẩm
audio
policy
chính sách
audio
help
giúp đỡ
audio
become
trở nên
audio
main
chủ yếu
audio
top
đứng đầu
audio
product
sản phẩm
audio
only
chỉ một
audio
also
Mà còn
audio
food
đồ ăn
audio
month
tháng
audio
other
khác
audio
president
chủ tịch
audio
april
tháng tư
audio
demand
yêu cầu
audio
less
ít hơn
audio
than
hơn
audio
half
một nửa
audio
after
sau đó
audio
group
nhóm
audio
share
chia sẻ
audio
percent
phần trăm
audio
october
Tháng Mười
audio
ago
trước kia
audio
more
hơn
audio
near
gần
audio
high
cao
audio
during
trong lúc
audio
first
Đầu tiên
audio
year
năm
audio
million
triệu
audio
buy
mua
audio
country
quốc gia
audio
increase
tăng
audio
however
Tuy nhiên
audio
still
vẫn
audio
want
muốn
audio
reduce
giảm bớt
audio
there
ở đó
audio
again
lại
audio
far
xa
audio
difficult
khó
audio
world
thế giới
audio
usually
thường xuyên
audio
warm
ấm
audio
good
Tốt
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
change
thay đổi
audio
sales
việc bán hàng
audio
once
một lần
audio
local
địa phương
audio
tax
Thuế
audio
market
chợ
audio
change
thay đổi
audio
sales
việc bán hàng
audio
once
một lần
audio
local
địa phương
audio
tax
Thuế
audio
market
chợ
audio
over
qua
audio
as
BẰNG
audio
even
thậm chí
audio
further
hơn nữa
audio
place
địa điểm
audio
despite
cho dù
audio
recent
gần đây
audio
replace
thay thế
audio
guarantee
bảo đảm
audio
therefore
Vì vậy
audio
condition
tình trạng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
likely
có khả năng
audio
oil
dầu
audio
shortly
trong thời gian ngắn
audio
association
sự kết hợp
audio
record
ghi
audio
fall
ngã
audio
likely
có khả năng
audio
oil
dầu
audio
shortly
trong thời gian ngắn
audio
association
sự kết hợp
audio
record
ghi
audio
fall
ngã
audio
deal
thỏa thuận
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
restrict
hạn chế
audio
last
cuối cùng
audio
statement
tuyên bố
audio
major
lớn lao
audio
trade
buôn bán
audio
director
giám đốc
audio
restrict
hạn chế
audio
last
cuối cùng
audio
statement
tuyên bố
audio
major
lớn lao
audio
trade
buôn bán
audio
director
giám đốc
audio
shortage
thiếu
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
state
tiểu bang
audio
output
đầu ra
audio
stable
ổn định
audio
lift
thang máy
audio
palm
lòng bàn tay
audio
export
xuất khẩu
audio
state
tiểu bang
audio
output
đầu ra
audio
stable
ổn định
audio
lift
thang máy
audio
palm
lòng bàn tay
audio
export
xuất khẩu
audio
edge
bờ rìa
audio
solvent
dung môi
audio
dependence
sự phụ thuộc
View less

Other articles