flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Scientists Grow Plants in Dirt from Moon

Save News
2022-05-16 22:30:21
Translation suggestions
Scientists Grow Plants in Dirt from Moon
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
grow
phát triển
audio
first
Đầu tiên
audio
time
thời gian
audio
idea
ý tưởng
audio
see
nhìn thấy
audio
food
đồ ăn
audio
grow
phát triển
audio
first
Đầu tiên
audio
time
thời gian
audio
idea
ý tưởng
audio
see
nhìn thấy
audio
food
đồ ăn
audio
next
Kế tiếp
audio
university
trường đại học
audio
other
khác
audio
small
bé nhỏ
audio
good
Tốt
audio
news
Tin tức
audio
bad
xấu
audio
after
sau đó
audio
week
tuần
audio
much
nhiều
audio
most
hầu hết
audio
meaning
nghĩa
audio
billion
tỷ
audio
part
phần
audio
big
to lớn
audio
step
bước chân
audio
know
biết
audio
real
thực tế
audio
full
đầy
audio
down
xuống
audio
might
có thể
audio
use
sử dụng
audio
like
giống
audio
environment
môi trường
audio
also
Mà còn
audio
special
đặc biệt
audio
only
chỉ một
audio
back
mặt sau
audio
still
vẫn
audio
away
xa
audio
early
sớm
audio
year
năm
audio
space
không gian
audio
put
đặt
audio
few
một vài
audio
best
tốt nhất
audio
future
tương lai
audio
system
hệ thống
audio
program
chương trình
audio
make
làm
audio
describe
mô tả
audio
now
Hiện nay
audio
question
câu hỏi
audio
improve
cải thiện
audio
hope
mong
audio
later
sau đó
audio
more
hơn
audio
before
trước
audio
difficult
khó
audio
kid
đứa trẻ
audio
speak
nói chuyện
audio
someone
người nào đó
audio
way
đường
audio
say
nói
audio
things
đồ đạc
audio
true
ĐÚNG VẬY
audio
without
không có
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
very
rất
audio
agricultural
nông nghiệp
audio
plant
thực vật
audio
study
học
audio
least
ít nhất
audio
helpful
hữu ích
audio
very
rất
audio
agricultural
nông nghiệp
audio
plant
thực vật
audio
study
học
audio
least
ít nhất
audio
helpful
hữu ích
audio
growth
sự phát triển
audio
solution
giải pháp
audio
agency
hãng
audio
situation
tình huống
audio
local
địa phương
audio
instead
thay vì
audio
as
BẰNG
audio
effective
hiệu quả
audio
possible
khả thi
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
ahead
phía trước
audio
actually
Thực ra
audio
publication
sự xuất bản
audio
forward
phía trước
audio
such
như là
audio
fact
sự thật
audio
ahead
phía trước
audio
actually
Thực ra
audio
publication
sự xuất bản
audio
forward
phía trước
audio
such
như là
audio
fact
sự thật
audio
point
điểm
audio
pass
vượt qua
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
through
qua
audio
institute
học viện
audio
solar
mặt trời
audio
glass
thủy tinh
audio
last
cuối cùng
audio
right
Phải
audio
through
qua
audio
institute
học viện
audio
solar
mặt trời
audio
glass
thủy tinh
audio
last
cuối cùng
audio
right
Phải
audio
term
thuật ngữ
audio
work
công việc
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
serious
nghiêm túc
audio
radiation
sự bức xạ
audio
atmosphere
bầu không khí
audio
generation
thế hệ
audio
stuff
chất liệu
audio
couple
cặp đôi
audio
serious
nghiêm túc
audio
radiation
sự bức xạ
audio
atmosphere
bầu không khí
audio
generation
thế hệ
audio
stuff
chất liệu
audio
couple
cặp đôi
audio
artificial
nhân tạo
audio
soil
đất
audio
lunar
âm lịch
audio
setting
cài đặt
audio
particle
hạt
audio
mission
Sứ mệnh
View less

Other articles