flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

In Africa, Chinese Employers Accused of Abuse

Save News
2022-05-15 22:30:39
Translation suggestions
In Africa, Chinese Employers Accused of Abuse
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
country
quốc gia
audio
sun
mặt trời
audio
month
tháng
audio
after
sau đó
audio
worker
công nhân
audio
many
nhiều
audio
country
quốc gia
audio
sun
mặt trời
audio
month
tháng
audio
after
sau đó
audio
worker
công nhân
audio
many
nhiều
audio
decision
phán quyết
audio
follow
theo
audio
business
việc kinh doanh
audio
human
nhân loại
audio
center
trung tâm
audio
report
báo cáo
audio
year
năm
audio
group
nhóm
audio
between
giữa
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
restaurant
nhà hàng
audio
there
ở đó
audio
also
Mà còn
audio
people
mọi người
audio
newspaper
báo
audio
large
lớn
audio
number
con số
audio
small
bé nhỏ
audio
accident
tai nạn
audio
hospital
bệnh viện
audio
lost
mất
audio
still
vẫn
audio
regular
thường xuyên
audio
think
nghĩ
audio
problem
vấn đề
audio
see
nhìn thấy
audio
little
nhỏ bé
audio
equipment
thiết bị
audio
government
chính phủ
audio
protect
bảo vệ
audio
because
bởi vì
audio
foreign
nước ngoài
audio
away
xa
audio
road
đường
audio
money
tiền bạc
audio
include
bao gồm
audio
answer
trả lời
audio
advice
khuyên bảo
audio
always
luôn luôn
audio
things
đồ đạc
audio
into
vào trong
audio
difficult
khó
audio
person
người
audio
animal
động vật
audio
like
giống
audio
decide
quyết định
audio
someone
người nào đó
audio
job
công việc
audio
write
viết
audio
other
khác
audio
time
thời gian
audio
often
thường
audio
better
tốt hơn
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
make
làm
audio
found
thành lập
audio
across
sang
audio
case
trường hợp
audio
local
địa phương
audio
resource
nguồn
audio
make
làm
audio
found
thành lập
audio
across
sang
audio
case
trường hợp
audio
local
địa phương
audio
resource
nguồn
audio
standard
tiêu chuẩn
audio
law
pháp luật
audio
several
một số
audio
as
BẰNG
audio
challenge
thử thách
audio
appear
xuất hiện
audio
either
hoặc
audio
leader
lãnh đạo
audio
guide
hướng dẫn
audio
instead
thay vì
audio
award
phần thưởng
audio
collect
sưu tầm
audio
place
địa điểm
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
issue
vấn đề
audio
subject
chủ thể
audio
lawyer
luật sư
audio
pay
chi trả
audio
town
thị trấn
audio
association
sự kết hợp
audio
issue
vấn đề
audio
subject
chủ thể
audio
lawyer
luật sư
audio
pay
chi trả
audio
town
thị trấn
audio
association
sự kết hợp
audio
poor
nghèo
audio
deal
thỏa thuận
audio
through
bởi vì
audio
own
sở hữu
audio
should
nên
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
others
những người khác
audio
africa
Châu phi
audio
last
cuối cùng
audio
statement
tuyên bố
audio
labor
nhân công
audio
legal
hợp pháp
audio
others
những người khác
audio
africa
Châu phi
audio
last
cuối cùng
audio
statement
tuyên bố
audio
labor
nhân công
audio
legal
hợp pháp
audio
director
giám đốc
audio
basis
nền tảng
audio
given
được cho
audio
get
lấy
audio
physical
thuộc vật chất
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
media
phương tiện truyền thông
audio
court
tòa án
audio
employer
nhà tuyển dụng
audio
assistance
hỗ trợ
audio
aware
nhận thức
audio
normally
thông thường
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
court
tòa án
audio
employer
nhà tuyển dụng
audio
assistance
hỗ trợ
audio
aware
nhận thức
audio
normally
thông thường
audio
whip
roi da
audio
edit
biên tập
audio
guilty
tội lỗi
audio
embassy
đại sứ quán
audio
extreme
vô cùng
audio
shot
bắn
audio
dispute
tranh luận
audio
enforce
thi hành
audio
somewhat
phần nào
audio
jail
nhà giam
audio
rare
hiếm
audio
journalist
nhà báo
audio
seriously
nghiêm túc
audio
initiative
sáng kiến
audio
influence
ảnh hưởng
audio
threaten
hăm dọa
audio
abuse
lạm dụng
audio
capital
thủ đô
View less

Other articles