flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

How to turn down a job offer

Save News
2022-05-15 07:31:22
Translation suggestions
How to turn down a job offer
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

Trang Kosa
0 0
2022-05-15
Trang
0 0
2022-08-10
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
put
đặt
audio
receive
nhận được
audio
job
công việc
audio
hard
cứng
audio
decide
quyết định
audio
want
muốn
audio
put
đặt
audio
receive
nhận được
audio
job
công việc
audio
hard
cứng
audio
decide
quyết định
audio
want
muốn
audio
advice
khuyên bảo
audio
professional
chuyên nghiệp
audio
make
làm
audio
someone
người nào đó
audio
try
thử
audio
than
hơn
audio
email
e-mail
audio
great
Tuyệt
audio
maintain
duy trì
audio
other
khác
audio
during
trong lúc
audio
interview
phỏng vấn
audio
order
đặt hàng
audio
keep
giữ
audio
might
có thể
audio
opportunity
cơ hội
audio
party
buổi tiệc
audio
down
xuống
audio
able
có thể
audio
choose
chọn
audio
best
tốt nhất
audio
also
Mà còn
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
important
quan trọng
audio
effort
cố gắng
audio
therefore
Vì vậy
audio
take
lấy
audio
over
qua
audio
demonstrate
chứng minh
audio
important
quan trọng
audio
effort
cố gắng
audio
therefore
Vì vậy
audio
take
lấy
audio
over
qua
audio
demonstrate
chứng minh
audio
as
BẰNG
audio
process
quá trình
audio
strategy
chiến lược
audio
decline
sự suy sụp
audio
possible
khả thi
audio
potential
tiềm năng
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
career
sự nghiệp
audio
offer
lời đề nghị
audio
should
nên
audio
rather
hơn là
audio
communication
giao tiếp
audio
well
Tốt
audio
career
sự nghiệp
audio
offer
lời đề nghị
audio
should
nên
audio
rather
hơn là
audio
communication
giao tiếp
audio
well
Tốt
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
turn
rẽ
audio
lot
nhiều
audio
work
công việc
audio
positive
tích cực
audio
given
được cho
audio
director
giám đốc
audio
turn
rẽ
audio
lot
nhiều
audio
work
công việc
audio
positive
tích cực
audio
given
được cho
audio
director
giám đốc
audio
get
lấy
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
multiple
nhiều
audio
ultimately
cuối cùng
audio
conversation
cuộc hội thoại
audio
seriously
nghiêm túc
audio
careful
cẩn thận
audio
multiple
nhiều
audio
ultimately
cuối cùng
audio
conversation
cuộc hội thoại
audio
seriously
nghiêm túc
audio
careful
cẩn thận
View less

Other articles