flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

The dos and don'ts of the modern resume

Save News
2022-05-15 07:31:15
Translation suggestions
The dos and don'ts of the modern resume
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 2

Featured translations

hoa như chảnh chóa ™
1 0
2022-05-26
Trang
0 0
2022-08-07
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
top
đứng đầu
audio
include
bao gồm
audio
name
tên
audio
city
thành phố
audio
email
e-mail
audio
number
con số
audio
top
đứng đầu
audio
include
bao gồm
audio
name
tên
audio
city
thành phố
audio
email
e-mail
audio
number
con số
audio
world
thế giới
audio
past
quá khứ
audio
job
công việc
audio
sure
Chắc chắn
audio
also
Mà còn
audio
important
quan trọng
audio
step
bước chân
audio
modern
hiện đại
audio
first
Đầu tiên
audio
make
làm
audio
want
muốn
audio
put
đặt
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
best
tốt nhất
audio
establish
thành lập
audio
yourself
bản thân bạn
audio
value
giá trị
audio
summary
bản tóm tắt
audio
experience
kinh nghiệm
audio
best
tốt nhất
audio
establish
thành lập
audio
yourself
bản thân bạn
audio
value
giá trị
audio
summary
bản tóm tắt
audio
experience
kinh nghiệm
audio
previous
trước
audio
specific
cụ thể
audio
thorough
kỹ lưỡng
audio
position
chức vụ
audio
applicant
người xin việc
audio
helpful
hữu ích
audio
application
ứng dụng
audio
process
quá trình
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
potential
tiềm năng
audio
highlight
điểm nổi bật
audio
brand
thương hiệu
audio
should
nên
audio
potential
tiềm năng
audio
highlight
điểm nổi bật
audio
brand
thương hiệu
audio
should
nên
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
forward
chuyển tiếp
audio
state
tình trạng
audio
live
sống
audio
address
Địa chỉ
audio
statement
tuyên bố
audio
work
công việc
audio
forward
chuyển tiếp
audio
state
tình trạng
audio
live
sống
audio
address
Địa chỉ
audio
statement
tuyên bố
audio
work
công việc
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
get
được
audio
resume
bản tóm tắt
audio
employer
nhà tuyển dụng
audio
profile
hồ sơ
audio
get
được
audio
resume
bản tóm tắt
audio
employer
nhà tuyển dụng
audio
profile
hồ sơ
View less

Other articles