flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

You 'Hit the Jackpot!'

Save News
2022-05-14 22:31:12
Translation suggestions
You 'Hit the Jackpot!'
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
now
Hiện nay
audio
program
chương trình
audio
today
Hôm nay
audio
great
Tuyệt
audio
success
thành công
audio
everything
mọi thứ
audio
now
Hiện nay
audio
program
chương trình
audio
today
Hôm nay
audio
great
Tuyệt
audio
success
thành công
audio
everything
mọi thứ
audio
way
đường
audio
win
thắng
audio
big
to lớn
audio
other
khác
audio
very
rất
audio
money
tiền bạc
audio
most
hầu hết
audio
prize
phần thưởng
audio
game
trò chơi
audio
people
mọi người
audio
buy
mua
audio
only
chỉ một
audio
few
một vài
audio
hold
giữ
audio
weekly
hàng tuần
audio
until
cho đến khi
audio
someone
người nào đó
audio
many
nhiều
audio
usually
thường xuyên
audio
day
ngày
audio
ticket
audio
also
Mà còn
audio
say
nói
audio
always
luôn luôn
audio
mean
nghĩa là
audio
example
ví dụ
audio
job
công việc
audio
time
thời gian
audio
know
biết
audio
woman
đàn bà
audio
there
ở đó
audio
meaning
nghĩa
audio
feel
cảm thấy
audio
like
giống
audio
hear
nghe
audio
around
xung quanh
audio
world
thế giới
audio
learn
học hỏi
audio
next
Kế tiếp
audio
difficult
khó
audio
lost
mất
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
make
làm
audio
language
ngôn ngữ
audio
talk
nói chuyện
audio
as
BẰNG
audio
place
địa điểm
audio
found
thành lập
audio
make
làm
audio
language
ngôn ngữ
audio
talk
nói chuyện
audio
as
BẰNG
audio
place
địa điểm
audio
found
thành lập
audio
similar
tương tự
audio
interesting
hấp dẫn
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
usual
thường lệ
audio
valuable
có giá trị lớn
audio
chance
cơ hội
audio
such
như là
audio
play
chơi
audio
usual
thường lệ
audio
valuable
có giá trị lớn
audio
chance
cơ hội
audio
such
như là
audio
play
chơi
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
deal
thỏa thuận
audio
lot
nhiều
audio
get
lấy
audio
right
Phải
audio
then
sau đó
audio
deal
thỏa thuận
audio
lot
nhiều
audio
get
lấy
audio
right
Phải
audio
then
sau đó
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
work
làm việc
audio
literal
theo nghĩa đen
audio
lottery
vé số
audio
gamble
cờ bạc
audio
smart
thông minh
audio
phrase
cụm từ
audio
work
làm việc
audio
literal
theo nghĩa đen
audio
lottery
vé số
audio
gamble
cờ bạc
audio
smart
thông minh
audio
phrase
cụm từ
audio
financial
tài chính
audio
explore
khám phá
View less

Other articles