flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Likes, anger emojis and RSVPs: the math behind Facebook's News Feedand how it backfired

Save News
2022-05-13 07:31:17
Translation suggestions
Likes, anger emojis and RSVPs: the math behind Facebook's News Feed — and how it backfired
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Vân Giao
0 0
2022-05-13
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
news
Tin tức
audio
first
Đầu tiên
audio
december
tháng 12
audio
early
sớm
audio
before
trước
audio
where
Ở đâu
audio
news
Tin tức
audio
first
Đầu tiên
audio
december
tháng 12
audio
early
sớm
audio
before
trước
audio
where
Ở đâu
audio
policy
chính sách
audio
like
giống
audio
most
hầu hết
audio
now
Hiện nay
audio
nothing
Không có gì
audio
behind
phía sau
audio
late
muộn
audio
big
to lớn
audio
problem
vấn đề
audio
less
ít hơn
audio
than
hơn
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
past
quá khứ
audio
promptly
kịp thời
audio
effective
hiệu quả
audio
past
quá khứ
audio
promptly
kịp thời
audio
effective
hiệu quả
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
since
kể từ
audio
version
phiên bản
audio
impact
sự va chạm
audio
content
nội dung
audio
since
kể từ
audio
version
phiên bản
audio
impact
sự va chạm
audio
content
nội dung
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
poor
nghèo
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
scale
tỉ lệ
audio
positive
tích cực
audio
poor
nghèo
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
scale
tỉ lệ
audio
positive
tích cực
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
worth
giá trị
audio
metric
Hệ mét
audio
negative
tiêu cực
audio
engagement
hôn ước
audio
worth
giá trị
audio
metric
Hệ mét
audio
negative
tiêu cực
audio
engagement
hôn ước
View less

Other articles