flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Facebook is shutting down its facial recognition software

Save News
2022-05-13 07:31:15
Translation suggestions
Facebook is shutting down its facial recognition software
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Thanh Vân Lê
0 0
2022-05-13
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
billion
tỷ
audio
different
khác biệt
audio
step
bước chân
audio
under
dưới
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
billion
tỷ
audio
different
khác biệt
audio
step
bước chân
audio
under
dưới
audio
product
sản phẩm
audio
company
công ty
audio
into
vào trong
audio
technology
công nghệ
audio
much
nhiều
audio
include
bao gồm
audio
there
ở đó
audio
use
sử dụng
audio
down
xuống
audio
software
phần mềm
audio
tuesday
Thứ ba
audio
stop
dừng lại
audio
people
mọi người
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
both
cả hai
audio
data
dữ liệu
audio
firm
vững chãi
audio
as
BẰNG
audio
over
qua
audio
possible
khả thi
audio
both
cả hai
audio
data
dữ liệu
audio
firm
vững chãi
audio
as
BẰNG
audio
over
qua
audio
possible
khả thi
audio
due
quá hạn
audio
regarding
về
audio
recognize
nhận ra
audio
shift
sự thay đổi
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
industry
ngành công nghiệp
audio
network
mạng
audio
chief
người đứng đầu
audio
subject
chủ thể
audio
own
sở hữu
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
network
mạng
audio
chief
người đứng đầu
audio
subject
chủ thể
audio
own
sở hữu
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
restrict
hạn chế
audio
social
xã hội
audio
officer
nhân viên văn phòng
audio
restrict
hạn chế
audio
social
xã hội
audio
officer
nhân viên văn phòng
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
prohibit
cấm
audio
inherent
vốn có
audio
recognition
sự công nhận
audio
debate
tranh luận
audio
federal
liên bang
audio
outright
ngay
audio
prohibit
cấm
audio
inherent
vốn có
audio
recognition
sự công nhận
audio
debate
tranh luận
audio
federal
liên bang
audio
outright
ngay
audio
legislation
pháp luật
audio
scrutiny
sự xem xét kỹ lưỡng
audio
reliability
độ tin cậy
audio
massive
to lớn
View less

Other articles