flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Meta is giving avatars a four-foot buffer zone to cut back on VR harassment

Save News
2022-05-12 07:36:18
Translation suggestions
Meta is giving avatars a four-foot buffer zone to cut back on VR harassment
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hồng Nguyễn
0 0
2022-05-12
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
personal
riêng tư
audio
too
cũng vậy
audio
close
đóng
audio
however
Tuy nhiên
audio
believe
tin tưởng
audio
new
mới
audio
personal
riêng tư
audio
too
cũng vậy
audio
close
đóng
audio
however
Tuy nhiên
audio
believe
tin tưởng
audio
new
mới
audio
president
chủ tịch
audio
cut
cắt
audio
back
mặt sau
audio
parent
cha mẹ
audio
company
công ty
audio
down
xuống
audio
give
đưa cho
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
stop
dừng lại
audio
already
đã
audio
as
BẰNG
audio
stop
dừng lại
audio
already
đã
audio
as
BẰNG
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
vice
phó
audio
such
như là
audio
vice
phó
audio
such
như là
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
others
những người khác
audio
aid
sự giúp đỡ
audio
others
những người khác
audio
aid
sự giúp đỡ
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
social
xã hội
audio
virtual
ảo
audio
fixed
đã sửa
audio
barrier
rào chắn
audio
feature
tính năng
audio
invisible
vô hình
audio
social
xã hội
audio
virtual
ảo
audio
fixed
đã sửa
audio
barrier
rào chắn
audio
feature
tính năng
audio
invisible
vô hình
audio
boundary
ranh giới
audio
establishment
thành lập
audio
medium
trung bình
audio
horizon
chân trời
audio
critical
phê bình
audio
assault
tấn công
View less

Other articles