flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

How Will the Philippines' Next President Lead?

Save News
2022-05-11 22:30:30
Translation suggestions
How Will the Philippines' Next President Lead?
Source: VOA
1
2
3
4
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
next
Kế tiếp
audio
president
chủ tịch
audio
monday
Thứ hai
audio
win
thắng
audio
say
nói
audio
reduce
giảm bớt
audio
next
Kế tiếp
audio
president
chủ tịch
audio
monday
Thứ hai
audio
win
thắng
audio
say
nói
audio
reduce
giảm bớt
audio
area
khu vực
audio
million
triệu
audio
also
Mà còn
audio
big
to lớn
audio
office
văn phòng
audio
end
kết thúc
audio
june
tháng sáu
audio
during
trong lúc
audio
very
rất
audio
percent
phần trăm
audio
department
phòng
audio
foreign
nước ngoài
audio
future
tương lai
audio
relations
quan hệ
audio
between
giữa
audio
return
trở lại
audio
family
gia đình
audio
member
thành viên
audio
consider
coi như
audio
human
nhân loại
audio
until
cho đến khi
audio
most
hầu hết
audio
policy
chính sách
audio
international
quốc tế
audio
decision
phán quyết
audio
sea
biển
audio
help
giúp đỡ
audio
january
tháng Giêng
audio
support
ủng hộ
audio
idea
ý tưởng
audio
long
dài
audio
history
lịch sử
audio
early
sớm
audio
before
trước
audio
add
thêm vào
audio
after
sau đó
audio
order
đặt hàng
audio
provide
cung cấp
audio
information
thông tin
audio
large
lớn
audio
never
không bao giờ
audio
under
dưới
audio
price
giá
audio
look
Nhìn
audio
special
đặc biệt
audio
key
chìa khóa
audio
difficult
khó
audio
away
xa
audio
give
đưa cho
audio
answer
trả lời
audio
part
phần
audio
world
thế giới
audio
happen
xảy ra
audio
make
làm
audio
important
quan trọng
audio
often
thường
audio
things
đồ đạc
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
people
người
audio
lead
chỉ huy
audio
further
hơn nữa
audio
power
quyền lực
audio
least
ít nhất
audio
take
lấy
audio
people
người
audio
lead
chỉ huy
audio
further
hơn nữa
audio
power
quyền lực
audio
least
ít nhất
audio
take
lấy
audio
replace
thay thế
audio
popular
phổ biến
audio
public
công cộng
audio
exact
chính xác
audio
seek
tìm kiếm
audio
almost
hầu hết
audio
recognize
nhận ra
audio
found
thành lập
audio
case
trường hợp
audio
against
chống lại
audio
as
BẰNG
audio
campaign
chiến dịch
audio
process
quá trình
audio
respond
trả lời
audio
several
một số
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
promote
quảng bá
audio
rule
luật lệ
audio
administration
sự quản lý
audio
balance
THĂNG BẰNG
audio
south
phía nam
audio
recipe
công thức
audio
promote
quảng bá
audio
rule
luật lệ
audio
administration
sự quản lý
audio
balance
THĂNG BẰNG
audio
south
phía nam
audio
recipe
công thức
audio
century
thế kỷ
audio
district
huyện
audio
well
Tốt
audio
forward
phía trước
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
set
đặt
audio
single
đơn
audio
term
thuật ngữ
audio
former
trước
audio
lot
nhiều
audio
legal
hợp pháp
audio
set
đặt
audio
single
đơn
audio
term
thuật ngữ
audio
former
trước
audio
lot
nhiều
audio
legal
hợp pháp
audio
complex
tổ hợp
audio
state
tình trạng
audio
official
chính thức
audio
plan
kế hoạch
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
particular
cụ thể
audio
apparent
rõ ràng
audio
democracy
nền dân chủ
audio
approval
sự chấp thuận
audio
overthrow
lật đổ
audio
court
tòa án
audio
particular
cụ thể
audio
apparent
rõ ràng
audio
democracy
nền dân chủ
audio
approval
sự chấp thuận
audio
overthrow
lật đổ
audio
court
tòa án
audio
interference
sự can thiệp
audio
complexity
sự phức tạp
audio
dispute
tranh luận
audio
colony
thuộc địa
audio
investigation
cuộc điều tra
audio
victory
chiến thắng
audio
erosion
xói mòn
audio
influence
ảnh hưởng
audio
setting
cài đặt
audio
aside
qua một bên
audio
disaster
thảm họa
audio
severe
nghiêm trọng
audio
election
cuộc bầu cử
audio
mate
bạn
audio
military
quân đội
audio
dictator
nhà độc tài
audio
settle
ổn định
View less

Other articles