flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Warhol'sMarilyn' Painting Sells for $195M

Save News
2022-05-10 22:30:40
Translation suggestions
Warhol's ‘Marilyn' Painting Sells for $195M
Source: VOA
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Kien Huynh Trung
0 0
2022-05-11
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
famous
nổi tiếng
audio
million
triệu
audio
monday
Thứ hai
audio
most
hầu hết
audio
blue
màu xanh da trời
audio
image
hình ảnh
audio
famous
nổi tiếng
audio
million
triệu
audio
monday
Thứ hai
audio
most
hầu hết
audio
blue
màu xanh da trời
audio
image
hình ảnh
audio
hair
tóc
audio
eye
mắt
audio
red
màu đỏ
audio
house
căn nhà
audio
new
mới
audio
art
nghệ thuật
audio
face
khuôn mặt
audio
more
hơn
audio
than
hơn
audio
around
xung quanh
audio
world
thế giới
audio
purchase
mua
audio
night
đêm
audio
year
năm
audio
much
nhiều
audio
price
giá
audio
department
phòng
audio
let
cho phép
audio
put
đặt
audio
help
giúp đỡ
audio
children
những đứa trẻ
audio
health
sức khỏe
audio
care
quan tâm
audio
difficult
khó
audio
part
phần
audio
picture
hình ảnh
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
great
tuyệt vời
audio
artist
nghệ sĩ
audio
ever
bao giờ
audio
public
công cộng
audio
place
địa điểm
audio
as
BẰNG
audio
great
tuyệt vời
audio
artist
nghệ sĩ
audio
ever
bao giờ
audio
public
công cộng
audio
place
địa điểm
audio
as
BẰNG
audio
quite
khá
audio
kind
loại
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
head
đầu
audio
painting
bức vẽ
audio
background
lý lịch
audio
century
thế kỷ
audio
earlier
sớm hơn
audio
head
đầu
audio
painting
bức vẽ
audio
background
lý lịch
audio
century
thế kỷ
audio
earlier
sớm hơn
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
record
kỷ lục
audio
work
công việc
audio
amazing
tuyệt vời
audio
foundation
sự thành lập
audio
form
hình thức
audio
surprise
sự ngạc nhiên
audio
record
kỷ lục
audio
work
công việc
audio
amazing
tuyệt vời
audio
foundation
sự thành lập
audio
form
hình thức
audio
surprise
sự ngạc nhiên
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard

audio
wonder
ngạc nhiên
audio
shot
bắn
audio
auction
bán đấu giá
audio
scene
bối cảnh
audio
skull
đầu lâu
audio
wonder
ngạc nhiên
audio
shot
bắn
audio
auction
bán đấu giá
audio
scene
bối cảnh
audio
skull
đầu lâu
View less

Other articles