flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Footballer, beauty queen's privacy key to avoiding public pressure

Save News
2023-12-15 19:32:43
Translation suggestions
Footballer, beauty queen's privacy key to avoiding public pressure
Source: TODAI
1
2
3
4
5
6
Log in to use the newspaper translation feature
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
only
chỉ một
audio
after
sau đó
audio
miss
audio
university
trường đại học
audio
student
học sinh
audio
time
thời gian
audio
only
chỉ một
audio
after
sau đó
audio
miss
audio
university
trường đại học
audio
student
học sinh
audio
time
thời gian
audio
before
trước
audio
first
Đầu tiên
audio
meeting
cuộc họp
audio
wedding
lễ cưới
audio
return
trở lại
audio
more
hơn
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
key
chìa khóa
audio
relationship
mối quan hệ
audio
public
công cộng
audio
already
đã
audio
familiar
thân thuộc
audio
upon
trên
audio
key
chìa khóa
audio
relationship
mối quan hệ
audio
public
công cộng
audio
already
đã
audio
familiar
thân thuộc
audio
upon
trên
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
several
một số
audio
pressure
áp lực
audio
contest
cuộc thi
audio
several
một số
audio
pressure
áp lực
audio
contest
cuộc thi
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
cautious
thận trọng
audio
private
riêng tư
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
injury
chấn thương
audio
cautious
thận trọng
audio
private
riêng tư
audio
social
xã hội
audio
media
phương tiện truyền thông
audio
injury
chấn thương
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
rest
nghỉ ngơi
audio
encounter
bắt gặp
audio
shield
cái khiên
audio
initially
ban đầu
audio
negative
tiêu cực
audio
engagement
hôn ước
audio
rest
nghỉ ngơi
audio
encounter
bắt gặp
audio
shield
cái khiên
audio
initially
ban đầu
audio
negative
tiêu cực
audio
engagement
hôn ước
audio
scrutiny
sự xem xét kỹ lưỡng
audio
fell
rơi
audio
heel
gót chân
View less

Other articles

News
TODAII 2024-02-21 07:33:24
News
NW 2024-02-21 07:33:18
News
TODAII 2024-02-21 07:33:11
News
FOX 2024-02-21 07:33:06
News
TODAII 2024-02-21 07:32:59
News
TODAII 2024-02-21 07:32:53
News
TODAII 2024-02-21 07:32:46
News
TODAII 2024-02-21 07:32:40
News
TODAII 2024-02-21 07:32:32
News
TODAII 2024-02-21 07:32:26