flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Vietnamese-born woman wins $4.56M in Netflix-producedSquid Game: The Challenge

Save News
2023-12-09 19:32:39
Translation suggestions
Vietnamese-born woman wins $4.56M in Netflix-produced “Squid Game: The Challenge”
Source: TODAI
1
2
3
4
5
6
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Vân Phù
1 0
2023-12-09
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
first
Đầu tiên
audio
season
mùa
audio
game
trò chơi
audio
final
cuối cùng
audio
other
khác
audio
prize
phần thưởng
audio
first
Đầu tiên
audio
season
mùa
audio
game
trò chơi
audio
final
cuối cùng
audio
other
khác
audio
prize
phần thưởng
audio
key
chìa khóa
audio
bank
ngân hàng
audio
story
câu chuyện
audio
success
thành công
audio
health
sức khỏe
audio
while
trong khi
audio
high
cao
audio
money
tiền bạc
audio
event
sự kiện
audio
history
lịch sử
audio
woman
đàn bà
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
become
trở thành
audio
challenge
thử thách
audio
show
trình diễn
audio
as
BẰNG
audio
over
qua
audio
further
hơn nữa
audio
become
trở thành
audio
challenge
thử thách
audio
show
trình diễn
audio
as
BẰNG
audio
over
qua
audio
further
hơn nữa
audio
despite
cho dù
audio
original
nguyên bản
audio
nevertheless
tuy nhiên
audio
place
địa điểm
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
significant
đáng kể
audio
south
phía nam
audio
series
loạt
audio
others
người khác
audio
significant
đáng kể
audio
south
phía nam
audio
series
loạt
audio
others
người khác
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
lack
thiếu
audio
single
đơn
audio
lack
thiếu
audio
single
đơn
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
social
xã hội
audio
drama
kịch
audio
determination
sự quyết tâm
audio
immigrant
di trú
audio
ultimate
tối thượng
audio
ultimately
cuối cùng
audio
social
xã hội
audio
drama
kịch
audio
determination
sự quyết tâm
audio
immigrant
di trú
audio
ultimate
tối thượng
audio
ultimately
cuối cùng
audio
victory
chiến thắng
audio
controversy
tranh cãi
audio
critical
phê bình
audio
massive
to lớn
View less

Other articles

News
VOA 2024-02-28 22:30:12
News
VOA 2024-02-28 22:30:08
News
VOA 2024-02-28 22:30:03
News
NW 2024-02-28 19:31:53
News
TODAII 2024-02-28 19:31:43
News
TODAII 2024-02-28 19:31:35
News
TODAII 2024-02-28 19:31:34
News
NW 2024-02-28 19:31:28
News
NW 2024-02-28 19:31:21
News
NW 2024-02-28 19:31:16