flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Tractor Supply Co. backtracks on DEI roles and goals

Save News
2024-07-02 07:33:21
Translation suggestions
Tractor Supply Co. backtracks on DEI roles and goals
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-07-15
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
stop
dừng lại
audio
see
nhìn thấy
audio
business
việc kinh doanh
audio
sure
Chắc chắn
audio
part
phần
audio
information
thông tin
audio
stop
dừng lại
audio
see
nhìn thấy
audio
business
việc kinh doanh
audio
sure
Chắc chắn
audio
part
phần
audio
information
thông tin
audio
company
công ty
audio
still
vẫn
audio
also
Mà còn
audio
people
mọi người
audio
cut
cắt
audio
current
hiện hành
audio
change
thay đổi
audio
after
sau đó
audio
heart
trái tim
audio
back
mặt sau
audio
retire
về hưu
audio
policy
chính sách
audio
color
màu sắc
audio
while
trong khi
audio
move
di chuyển
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
month
tháng
audio
related
có liên quan
audio
no longer
không còn
audio
place
địa điểm
audio
effort
cố gắng
audio
as
BẰNG
audio
month
tháng
audio
related
có liên quan
audio
no longer
không còn
audio
place
địa điểm
audio
effort
cố gắng
audio
as
BẰNG
audio
supply
cung cấp
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
sign
audio
sign
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
wing
cánh
audio
of
của
audio
is
audio
jobs
việc làm
audio
actions
hành động
audio
diversity
đa dạng
audio
wing
cánh
audio
of
của
audio
is
audio
jobs
việc làm
audio
actions
hành động
audio
diversity
đa dạng
audio
starbuck
starbuck
audio
festivals
lễ hội
audio
it
audio
the
các
audio
workers'
công nhân'
audio
workplace
nơi làm việc
audio
pride
kiêu hãnh
audio
sending
gửi
audio
from
từ
audio
tractor
máy kéo
audio
companies
các công ty
audio
sponsored
được tài trợ
audio
said
nói
audio
voting
bỏ phiếu
audio
which
cái mà
audio
aren't
không phải
audio
would
sẽ
audio
respectful
kính trọng
audio
robby
tên cướp
audio
attacked
bị tấn công
audio
groups
các nhóm
audio
human rights campaign
chiến dịch nhân quyền
audio
will
sẽ
audio
goals
bàn thắng
audio
dei
dei
audio
taken
lấy
audio
its
của nó
audio
programs
chương trình
audio
attack
tấn công
audio
equity
công bằng
audio
one
một
audio
including
bao gồm
audio
largest
lớn nhất
audio
has
audio
customers'
của khách hàng
audio
for
audio
hiring
tuyển dụng
audio
supply's
nguồn cung cấp
audio
civil rights
quyền công dân
audio
their
của họ
audio
campaigns
chiến dịch
audio
inclusion
bao gồm
audio
less than
ít hơn
audio
commentator
người bình luận
audio
be
audio
that
cái đó
audio
making
làm
audio
and
audio
us
chúng ta
audio
this
cái này
audio
are
audio
comes
đến
audio
minds
tâm trí
audio
to stay away
tránh xa
audio
in
TRONG
audio
changing
thay đổi
audio
lgbtq
lgbtq
audio
by
qua
audio
about
Về
audio
on
TRÊN
audio
co
đồng
audio
backtracks
đường lùi
audio
roles
vai trò
audio
ap
ap
audio
j
j
audio
pittsburgh
pittsburgh
audio
a
Một
audio
pictured
trong hình
audio
gene
gen
audio
puskar
puskar
View less

Other articles