flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

CEO Reveals Her Daily Tricks to Escape 'Burnout Epidemic'

Save News
2024-07-02 07:31:56
Translation suggestions
CEO Reveals Her Daily Tricks to Escape 'Burnout Epidemic'
Source: NW
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-07-02
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
third
ngày thứ ba
audio
problem
vấn đề
audio
important
quan trọng
audio
true
ĐÚNG VẬY
audio
also
Mà còn
audio
family
gia đình
audio
third
ngày thứ ba
audio
problem
vấn đề
audio
important
quan trọng
audio
true
ĐÚNG VẬY
audio
also
Mà còn
audio
family
gia đình
audio
high
cao
audio
job
công việc
audio
too
cũng vậy
audio
schedule
lịch trình
audio
percent
phần trăm
audio
life
mạng sống
audio
able
có thể
audio
many
nhiều
audio
research
nghiên cứu
audio
avoid
tránh xa
audio
say
nói
audio
daily
hằng ngày
audio
see
nhìn thấy
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
love
tình yêu
audio
over
qua
audio
usual
thường
audio
attention
chú ý
audio
love
tình yêu
audio
over
qua
audio
usual
thường
audio
attention
chú ý
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
productivity
năng suất
audio
set
bộ
audio
productivity
năng suất
audio
set
bộ
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
well
à
audio
well
à
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
work
làm việc
audio
of
của
audio
is
audio
paid
trả
audio
it
audio
five
năm
audio
work
làm việc
audio
of
của
audio
is
audio
paid
trả
audio
it
audio
five
năm
audio
what
audio
this
cái này
audio
problems
các vấn đề
audio
themselves
chúng tôi
audio
having
đang có
audio
viviane
viviane
audio
shows
trình diễn
audio
growing
phát triển
audio
to get
để có được
audio
all
tất cả
audio
with
với
audio
how much
bao nhiêu
audio
levels
cấp độ
audio
stress
nhấn mạnh
audio
slept
đã ngủ
audio
demands
yêu cầu
audio
which
cái mà
audio
exercised
luyện tập
audio
more than
nhiều hơn
audio
lead to
dẫn đến
audio
she
cô ấy
audio
not
không
audio
no
KHÔNG
audio
can
Có thể
audio
who
Ai
audio
have
audio
your
của bạn
audio
working
đang làm việc
audio
facing
đối mặt
audio
paxinos
paxinos
audio
burnout
kiệt sức
audio
especially
đặc biệt
audio
about
Về
audio
one
một
audio
americans
người Mỹ
audio
limits
Hạn mức
audio
overcame
đã vượt qua
audio
done
xong
audio
women
phụ nữ
audio
for
audio
ceo
CEO
audio
to move up
di chuyển lên
audio
balancing
cân bằng
audio
her
cô ấy
audio
talks
cuộc nói chuyện
audio
being
hiện tại
audio
that
cái đó
audio
spending time
dành thời gian
audio
stresses
căng thẳng
audio
and
audio
managed
được quản lý
audio
allbright
tất cả đều sáng
audio
are
audio
twenty
hai mươi
audio
ate
ăn
audio
escape
bỏ trốn
audio
epidemic'
bệnh dịch'
audio
'burnout
'kiệt sức
audio
reveals
tiết lộ
audio
tricks
thủ thuật
audio
to
ĐẾN
audio
so
Vì thế
audio
the
các
audio
made
làm ra
audio
was
đã từng là
audio
coming
đang tới
audio
do
LÀM
audio
boost
tăng
audio
starting
bắt đầu
audio
i
Tôi
audio
but
Nhưng
audio
says
nói
audio
signs
dấu hiệu
View less

Other articles