flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

How Lake Mead Water Levels Have Changed So Far This Year

Save News
2024-07-02 07:31:49
Translation suggestions
How Lake Mead Water Levels Have Changed So Far This Year
Source: NW
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-07-02
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
area
khu vực
audio
more
hơn
audio
also
Mà còn
audio
june
tháng sáu
audio
river
dòng sông
audio
long
dài
audio
area
khu vực
audio
more
hơn
audio
also
Mà còn
audio
june
tháng sáu
audio
river
dòng sông
audio
long
dài
audio
little
nhỏ bé
audio
lake
hồ
audio
less
ít hơn
audio
than
hơn
audio
people
mọi người
audio
month
tháng
audio
end
kết thúc
audio
important
quan trọng
audio
year
năm
audio
water
Nước
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
continue
tiếp tục
audio
due to
bởi vì
audio
above
bên trên
audio
continue
tiếp tục
audio
due to
bởi vì
audio
above
bên trên
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
as
như
audio
nearby
gần đó
audio
should
nên
audio
as
như
audio
nearby
gần đó
audio
should
nên
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
stock
kho
audio
being
hiện tại
audio
made
làm ra
audio
drought
hạn hán
audio
is
audio
mean sea level
Có nghĩa là mực nước biển
audio
stock
kho
audio
being
hiện tại
audio
made
làm ra
audio
drought
hạn hán
audio
is
audio
mean sea level
Có nghĩa là mực nước biển
audio
which
cái mà
audio
was
đã từng là
audio
did
làm
audio
feet
bàn chân
audio
when
khi
audio
colorado
Colorado
audio
cities
các thành phố
audio
last year
năm ngoái
audio
lake's
hồ
audio
this
cái này
audio
factories
nhà máy
audio
checked
đã kiểm tra
audio
watched
đã xem
audio
biggest
To nhất
audio
all the time
mọi lúc
audio
source of water
nguồn nước
audio
and
audio
for
audio
farms
trang trại
audio
stored
được lưu trữ
audio
have
audio
on
TRÊN
audio
we
chúng tôi
audio
in
TRONG
audio
united states
Hoa Kỳ
audio
changing
thay đổi
audio
lower
thấp hơn
audio
using
sử dụng
audio
water level
mức nước
audio
mead
đồng cỏ
audio
at the same time
đồng thời
audio
man
người đàn ông
audio
reservoir
Hồ chứa
audio
powell
powell
audio
by
qua
audio
levels
cấp độ
audio
so far
cho đến nay
audio
changed
đã thay đổi
audio
how
Làm sao
audio
to change
thay đổi
audio
of
của
audio
the
các
audio
photo
hình chụp
audio
landscape
phong cảnh
audio
reservoir's
hồ chứa
audio
goes
đi
View less

Other articles