flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

ViralBBL Drizzy' AI Drake diss track company gets sued

Save News
2024-07-02 07:31:34
Translation suggestions
Viral ‘BBL Drizzy' AI Drake diss track company gets sued
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-07-02
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
famous
nổi tiếng
audio
stop
dừng lại
audio
part
phần
audio
responsible
chịu trách nhiệm
audio
human
nhân loại
audio
company
công ty
audio
famous
nổi tiếng
audio
stop
dừng lại
audio
part
phần
audio
responsible
chịu trách nhiệm
audio
human
nhân loại
audio
company
công ty
audio
without
không có
audio
more
hơn
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
say
nói
audio
over
qua
audio
such as
chẳng hạn như
audio
say
nói
audio
over
qua
audio
such as
chẳng hạn như
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
industry
ngành công nghiệp
audio
rule
luật lệ
audio
association
sự kết hợp
audio
those
những thứ kia
audio
industry
ngành công nghiệp
audio
rule
luật lệ
audio
association
sự kết hợp
audio
those
những thứ kia
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
track
theo dõi
audio
work
công việc
audio
track
theo dõi
audio
work
công việc
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
legal
hợp pháp
audio
ja
à
audio
of
của
audio
is
audio
generative
có tính sinh sản
audio
tech
công nghệ
audio
legal
hợp pháp
audio
ja
à
audio
of
của
audio
is
audio
generative
có tính sinh sản
audio
tech
công nghệ
audio
eilish
ôi
audio
the
các
audio
rules
quy tắc
audio
recording
ghi âm
audio
businesses
các doanh nghiệp
audio
balvin
bavin
audio
moral
có đạo đức
audio
j
j
audio
from
từ
audio
developing
đang phát triển
audio
using
sử dụng
audio
violating
vi phạm
audio
open letter
thư ngỏ
audio
digital music
nhạc số
audio
with
với
audio
bbl
bbl
audio
perry
quả lê
audio
kacey
kacey
audio
song
bài hát
audio
jonas
jonas
audio
brothers
anh em
audio
companies
các công ty
audio
signed
đã ký
audio
rights
quyền
audio
in
TRONG
audio
udio
âm thanh
audio
services
dịch vụ
audio
bon
vui vẻ
audio
getting
nhận
audio
breaking
phá vỡ
audio
devalue
giảm giá trị
audio
made
làm ra
audio
billie
Billie
audio
uncharted
chưa được khám phá
audio
jovi
jovi
audio
permission
sự cho phép
audio
trained
đào tạo
audio
an
MỘT
audio
has
audio
drizzy
mưa phùn
audio
meant
có nghĩa là
audio
to make
để làm cho
audio
for
audio
asking
hỏi
audio
their
của họ
audio
miranda
Miranda
audio
so
Vì thế
audio
labs
phòng thí nghiệm
audio
systems
hệ thống
audio
lambert
lambert
audio
katy
katy
audio
platforms
nền tảng
audio
accused
bị buộc tội
audio
that
cái đó
audio
lawsuits
vụ kiện
audio
riaa
riaa
audio
claims
yêu sách
audio
jon
Jon
audio
artists
nghệ sĩ
audio
copyright
bản quyền
audio
suno
mặt trời
audio
violate
xâm phạm
audio
musgraves
bức tượng
audio
and
audio
copyrighted
có bản quyền
audio
are
audio
obviously
rõ ràng
audio
developers
nhà phát triển
audio
cases
các trường hợp
audio
two
hai
audio
america
nước Mỹ
audio
ai
ai
audio
diss
phản đối
audio
gets
được
audio
drake
vịt đực
audio
drizzy'
mưa phùn'
audio
sued
bị kiện
audio
viral
nổi tiếng
audio
kendrick
Kendrick
audio
feud
mối thù hận
audio
lamar
lamar
audio
debate
tranh luận
audio
set off
lên đường
View less

Other articles