flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

The problem with Biden's and Trump's economic records: They're really messy

Save News
2024-07-02 07:31:27
Translation suggestions
The problem with Biden's and Trump's economic records: They're really messy
Source: CNN
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Hiếu thỉu năng
0 0
2024-07-02
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
current
hiện hành
audio
still
vẫn
audio
back
mặt sau
audio
way
đường
audio
event
sự kiện
audio
system
hệ thống
audio
current
hiện hành
audio
still
vẫn
audio
back
mặt sau
audio
way
đường
audio
event
sự kiện
audio
system
hệ thống
audio
number
con số
audio
president
chủ tịch
audio
economy
kinh tế
audio
because
bởi vì
audio
often
thường
audio
always
luôn luôn
audio
tell
kể
audio
hard
cứng
audio
after
sau đó
audio
problem
vấn đề
audio
june
tháng sáu
audio
during
trong lúc
audio
party
buổi tiệc
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
watch
xem
audio
direction
phương hướng
audio
since
từ
audio
attention
chú ý
audio
watch
xem
audio
direction
phương hướng
audio
since
từ
audio
attention
chú ý
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
show
hiển thị
audio
through
bởi vì
audio
show
hiển thị
audio
through
bởi vì
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
society
xã hội
audio
seen
đã xem
audio
economic data
dữ liệu kinh tế
audio
is
audio
the
các
audio
making
làm
audio
society
xã hội
audio
seen
đã xem
audio
economic data
dữ liệu kinh tế
audio
is
audio
the
các
audio
making
làm
audio
jobs
việc làm
audio
pandemic
dịch bệnh
audio
correctly
chính xác
audio
asterisks
dấu hoa thị
audio
petrol
xăng dầu
audio
eggs
trứng
audio
election
cuộc bầu cử
audio
may
có thể
audio
means
có nghĩa
audio
turn out
Tắt
audio
how
Làm sao
audio
what
audio
this
cái này
audio
not
không
audio
an
MỘT
audio
has
audio
buts
nhưng
audio
prices
giá cả
audio
and
audio
to figure out
để tìm ra
audio
full of
đầy đủ
audio
consumer confidence
niềm tin tiêu dùng
audio
it's
của nó
audio
shifted
đã dịch chuyển
audio
have
audio
caveats
hãy cẩn thận
audio
cycle
xe đạp
audio
comes
đến
audio
changed
đã thay đổi
audio
are
audio
their
của họ
audio
statistics
số liệu thống kê
audio
changing
thay đổi
audio
isn't
không phải
audio
shocks
những cú sốc
audio
candidates'
ứng viên'
audio
records
Hồ sơ
audio
from
từ
audio
will
sẽ
audio
flashy
hào nhoáng
audio
politics
chính trị
audio
spin
quay
audio
inflation
lạm phát
audio
yes
Đúng
audio
with
với
audio
steady state
trạng thái ổn định
audio
trump's
Trump
audio
economic
thuộc kinh tế
audio
messy
lộn xộn
audio
really
Thực ra
audio
they're
họ là
audio
biden's
của Biden
audio
union
liên hiệp
audio
a
Một
audio
watches
xem
audio
cnn
CNN
audio
washington
Washington
audio
pub
quán rượu
audio
debate
tranh luận
audio
rouse
đánh thức
audio
tristen
tristen
audio
at
Tại
audio
on
TRÊN
audio
in
TRONG
audio
presidential
tổng thống
audio
man
người đàn ông
View less

Other articles