flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Food Addiction Linked to Gut Bacteria

Save News
2024-06-28 07:33:59
Translation suggestions
Food Addiction Linked to Gut Bacteria
Source: NW
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Nguyễn Thùy Linh
2 0
2024-06-28
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
eat
ăn
audio
stop
dừng lại
audio
think
nghĩ
audio
amount
số lượng
audio
help
giúp đỡ
audio
food
đồ ăn
audio
eat
ăn
audio
stop
dừng lại
audio
think
nghĩ
audio
amount
số lượng
audio
help
giúp đỡ
audio
food
đồ ăn
audio
people
mọi người
audio
main
chủ yếu
audio
image
hình ảnh
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
woman
người phụ nữ
audio
found
thành lập
audio
study
học
audio
woman
người phụ nữ
audio
found
thành lập
audio
study
học
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
used to
đã từng
audio
those
những thứ kia
audio
others
người khác
audio
used to
đã từng
audio
those
những thứ kia
audio
others
người khác
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
stock
kho
audio
journal
tạp chí
audio
dramatically
đáng kể
audio
lot
nhiều
audio
stock
kho
audio
journal
tạp chí
audio
dramatically
đáng kể
audio
lot
nhiều
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
certain
nhất định
audio
levels
cấp độ
audio
be
audio
too much
quá nhiều
audio
these
những cái này
audio
went
đi
audio
certain
nhất định
audio
levels
cấp độ
audio
be
audio
too much
quá nhiều
audio
these
những cái này
audio
went
đi
audio
made
làm ra
audio
the
các
audio
that
cái đó
audio
out
ngoài
audio
hooked
nối
audio
treat
đối xử
audio
suggests
gợi ý
audio
eating
Ăn
audio
lead to
dẫn đến
audio
proteobacteria
vi khuẩn proteobacteria
audio
germs
vi trùng
audio
some
một số
audio
were
đã từng
audio
may
có thể
audio
this
cái này
audio
not
không
audio
as many
nhiều như vậy
audio
bacteria
vi khuẩn
audio
weren't
không phải
audio
good for you
tốt cho bạn
audio
treatments
phương pháp điều trị
audio
addiction
nghiện
audio
and
audio
kind of
loại
audio
but
Nhưng
audio
mice
chuột
audio
who
Ai
audio
have
audio
are
audio
writing
viết
audio
actinobacteria
vi khuẩn xạ khuẩn
audio
shows
trình diễn
audio
their
của họ
audio
raising
nâng cao
audio
addicted
nghiện
audio
could
có thể
audio
finding
Phát hiện
audio
gut
ruột
audio
researchers
Các nhà nghiên cứu
audio
up
hướng lên
audio
disorders
rối loạn
audio
go down
đi xuống
audio
called
gọi điện
audio
guts
can đảm
audio
linked
liên kết
audio
to
ĐẾN
audio
of
của
audio
a
Một
audio
types
các loại
audio
scientists
các nhà khoa học
audio
inset
chèn vào
View less

Other articles