flag
flag
flag
Tiếng Anh
flag
Tiếng Hàn
flag
Tiếng Việtchoose
flag
Tiếng Nhật
flag
Tiếng Trung
Todai news
Learning mode
Underline
Language
Size
menuHome
menu

Setting

Setting

Learning mode
Underline
Language
Size
BackBack

Sand mining suspended over sinking homes

Save News
2024-06-26 07:32:45
Translation suggestions
Sand mining suspended over sinking homes
1
2
3
4
addAdd translation
View translation 1

Featured translations

Phương Nguyễn Đình
0 0
2024-06-26
Other vocabulary
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
let
cho phép
audio
area
khu vực
audio
know
biết
audio
department
phòng
audio
company
công ty
audio
stop
dừng lại
audio
let
cho phép
audio
area
khu vực
audio
know
biết
audio
department
phòng
audio
company
công ty
audio
stop
dừng lại
audio
environment
môi trường
audio
where
Ở đâu
audio
part
phần
View less
Toeic vocabulary level 1
flashcard Flashcard

audio
find
tìm
audio
next to
ở cạnh
audio
study
học
audio
committee
ủy ban
audio
find
tìm
audio
next to
ở cạnh
audio
study
học
audio
committee
ủy ban
View less
Toeic vocabulary level 2
flashcard Flashcard

audio
over
kết thúc
audio
over
kết thúc
View less
Toeic vocabulary level 3
flashcard Flashcard

audio
district
huyện
audio
district
huyện
View less
Toeic vocabulary level 4
flashcard Flashcard
|
Show more

audio
given
đưa ra
audio
halt
tạm dừng lại
audio
of
của
audio
the
các
audio
is
audio
that
cái đó
audio
given
đưa ra
audio
halt
tạm dừng lại
audio
of
của
audio
the
các
audio
is
audio
that
cái đó
audio
communes
audio
was
đã từng là
audio
allowed
cho phép
audio
province
tỉnh
audio
phu
phú
audio
mining
khai thác mỏ
audio
been
audio
van
xe tải
audio
how
Làm sao
audio
hanoi's
Hà Nội
audio
thai
người Thái
audio
needs
nhu cầu
audio
quyen
quyền
audio
affects
ảnh hưởng
audio
has
audio
hoa
hoa
audio
homes
nhà
audio
meant
có nghĩa là
audio
mine
của tôi
audio
river sand
Phù sa
audio
crosses
thánh giá
audio
for
audio
da
da
audio
permits
giấy phép
audio
asked
yêu cầu
audio
dan
đàn
audio
to keep an eye on
để mắt tới
audio
are
audio
in
TRONG
audio
nga
nga
audio
ba
ba
audio
phong
phong
audio
northern
Phương bắc
audio
sinking
hạ xuống
audio
by
qua
audio
erosion
xói mòn
audio
natural resources
tài nguyên thiên nhiên
audio
commune
audio
tho
tuy nhiên
audio
people's
của mọi người
audio
vi
vi
audio
with
với
audio
tien
tiền
audio
sand
cát
audio
suspended
cấm
audio
hoang
hoang
audio
photo
hình chụp
audio
vnexpress
vnexpress
View less

Other articles